Καλάθι

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι χρήσης

Με την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ορθοπεδικών ειδών www.sofianos-orthopedika.gr , συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας και της Χρήσης της, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου προστατεύεται από την ισχύουσα διάταξη πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο. Η ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.sofianos-orthopedika.gr, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις

Ο ιστότοπος https://sofianos-orthopedika.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Ο.Ε.», και το διακριτικό τίτλο “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, με Α.Φ.Μ. 801685936 Δ.Ο.Υ. Χολαργού και αριθμό ΓΕΜΗ 161472307000. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Αγία Παρασκευή, οδός Λ. Μεσογείων αριθμός 428, τηλ: 2106001346 και e-mail info@sofianos-orthopedika.gr

Άδεια Χρήσης – πνευματική ιδιοκτησία sofianos-orthopedika.gr

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου sofianos-orthopedika.gr (εικόνες, γραφικά, κείμενα, λογότυπα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στην ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η χρήση στοιχειών από τις ιστοσελίδες μας και άρα πνευματικής μας ιδιοκτησίας, επιτρέπεται υπό τον ορό ότι θα αναφέρεται ως πηγή το “sofianos-orthopedika.gr”.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στον παρόν ιστότοπο, με οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

Επιτρέπονται οι συνδέσεις με μορφή link στις ιστοσελίδες μας .

Τα υλικά που εμφανίζονται στον παρόν ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρία ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον παρόν ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Προσωπικά δεδομένα

Η ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επισκέπτες / χρήστες του www.sofianos-orthopedika.gr που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Το sofianos-orthopedika.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Με την υποβολή υλικού στην εταιρία μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία ανακριβή ή παράνομα ή ακατάλληλα για χρήση.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.sofianos-orthopedika.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Δείτε αναλυτικά το ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Νόμου 2251/1994.

Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτόν συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της sofianos-orthopedika.gr σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο χρήστης/πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα της sofianos-orthopedika.gr να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης/πελάτης που επισκέπτεται τo ηλεκτρονικό κατάστημα sofianos-orthopedika.gr αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν κάποιος χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της σελίδας sofianos-orthopedika.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “Σοφιανός Ορθοπεδικά” για το ηλεκτρονικό κατάστημά της (e-shop) ενοικίασης και εμπορίας Ορθοπεδικών Ειδών και Ιατρικών Μηχανημάτων

1. Εισαγωγή – Πεδίο Εφαρμογής

Ο ιστότοπος https://sofianos-orthopedika.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Ο.Ε.», και το διακριτικό τίτλο “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, με Α.Φ.Μ. 801685936 Δ.Ο.Υ. Χολαργού και αριθμό ΓΕΜΗ 161472307000. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Αγία Παρασκευή, οδός Λ. Μεσογείων αριθμός 428, τηλ: 2106001346 και e-mail info@sofianos-orthopedika.gr

Με το παρόν επεξηγούνται οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της ανωτέρω εταιρείας και ο τρόπος με τον οποίο αυτή συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες ή ΔΠΧ») μέσω των χρηστών που πλοηγούνται σ’ αυτήν, αλλά και γενικότερα μέσω επαφής ή συναλλαγής της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” με οποιοδήποτε Υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων του Υποκειμένου αυτού και να συμμορφώνεται η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, το παρόν κείμενο έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, για τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται. Αφορά κάθε πράξη ή αλληλουχία πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, και συντάχθηκε σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ 679/2016 (καλούμενο και “GDPR”), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την εν γένει ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019 κ.ά.) και την κοινοτική νομοθεσία.

H Πολιτική Απορρήτου, δυνάμει της οποίας το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας “Σοφιανός Ορθοπεδικά” προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών και των χρηστών/μελών του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται μέσω αυτού, ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής ο «χρήστης ή/και Πελάτης») τα οποία διαχειρίζεται η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” διαμέσου του ανωτέρω ιστοτόπου.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά εν γένει την πολιτική προστασίας των ΔΠΧ που περιέρχονται σε γνώση της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις εκφάνσεις συναλλαγής με τους εκάστοτε Χρήστες/Πελάτες, είτε πραγματοποιείται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο, μέσω φόρμας επικοινωνίας ή μέσω του παραθύρου διαλόγου (chat) ή μέσω email, είτε με επικοινωνία με την σελίδα της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, instagram κ.λπ.), είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης, και γενικά με οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας και συναλλαγής με τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα με δικτυακό τόπο https://sofianos-orthopedika.gr/ δεν απευθύνεται σε ανηλίκους και σε άτομα που στερούνται ικανότητας προς δικαιοπραξία. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ανωτέρω ιστότοπο. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τη νομοθεσία χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Το παρόν κείμενο δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο ιστότοπος, διαμέσου των ανωτέρω αναφερόμενων συνδέσεων, μπορεί να ανακατευθύνει τους Χρήστες/Πελάτες σε ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων, ήτοι σε ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για θέματα υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας όπως: μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εφημερεύοντα νοσοκομεία Αττικής, εφημερεύοντα φαρμακεία Αττικής, επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών με ασθενοφόρο, επιχειρήσεις πώλησης ιατρικών και παραφαρμακευτικών ειδών κ.λπ., καθώς και σε ιστοσελίδες υπηρεσιών που σχετίζονται με φορείς πιστοποίησης και βραβεύσεων που έχει λάβει η “Σοφιανός Ορθοπεδικά”.

Επιπλέον, στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δύνανται να υπάρχουν σύνδεσμοι και αντίστοιχα κομβία που ανακατευθύνουν τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, instagram κ.λ.π. και ειδικότερα στις ιστοσελίδες προφίλ που τυχόν έχει δημιουργήσει η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” στα αντίστοιχα μέσα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης επιλέξει έναν σύνδεσμο ο οποίος παραπέμπει σε άλλο ιστότοπο ή σε ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και συνδεθεί εκεί, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Τούτο σημαίνει ότι η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και, για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Επιπλέον η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης παραπέμπεται μέσω συνδέσμων/υπερσυνδέσμων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή.

Προβαίνοντας σε χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των συνδέσμων/υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν ή τις αναρτήσεις και διαφημίσεις που περιέχουν.

Η Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας “Σοφιανός Ορθοπεδικά”:

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Μελών και των επισκεπτών
 • Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

2. Γενικοί Όροι

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει σε όλους του πελάτες μας, όσο και στους χρήστες του διαδικτύου, άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, για τα υλικά που χρησιμοποιεί, την ιδιότητα αυτών, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά αγοράζοντας, είτε κάποιο από τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στον ιστότοπό μας, είτε προβαίνοντας σε ειδικές παραγγελίες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Η χρήση του ιστοτόπου https://sofianos-orthopedika.gr/. από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο της Σοφιανός Ορθοπεδικά.

O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί με αυτούς ολικώς ή μερικώς, οφείλει σε κάθε περίπτωση να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών.  

Οι παρόντες και ισχύοντες όροι δύνανται να αλλάξουν απροειδοποίητα, γι’ αυτό συνιστούμε στους χρήστες να ελέγχουν συχνά τον ιστότοπό μας για εξέταση τυχόν αλλαγών στους ισχύοντες όρους

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου https://sofianos-orthopedika.gr/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Χρησιμοποιώντας τον παρόν ιστότοπο ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτού, αναλαμβάνετε:

 1. Να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
 2. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
 3. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

Περιορισμός ευθύνης

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο https://sofianos-orthopedika.gr/ για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην “Σοφιανός Ορθοπεδικά” ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

3. Νομική Βάση Για Την Επεξεργασία ΔΠΧ

H εταιρεία “Σοφιανός Ορθοπεδικά” αποτελεί μια εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα στον χώρο της εμπορίας και ενοικίασης ορθοπεδικών ειδών και ιατρικών μηχανημάτων και προς το σκοπό αυτό λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα. Στα πλαίσια της λειτουργίας της έχει συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ στοχεύοντας στην παροχή άριστων παραϊατρικών ειδών και μηχανημάτων κατάλληλων για περιπτώσεις κατ’ οίκον νοσηλείας, αντιμετώπισης ορθοπεδικών παθήσεων, προστασίας ατομικής υγιεινής, καθώς και ειδών firtech, αθλητιατρικών, προϊόντων νοσηλείας κατ’ οίκον, ιατρικών ειδών, αθλητικών ειδών, συμπληρωμάτων κλπ, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Έχοντας μέριμνα για την προβολή και την προώθηση των ανωτέρω σκοπών και των σχετικών παρεχόμενων προϊόντων, αλλά και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για αυτά, δημιούργησε για το ηλεκτρονικό της κατάστημα τον Ιστότοπο https://sofianos-orthopedika.gr/, μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, στην ενημέρωση για προσφορές, για χορηγούμενα προϊόντα ΕΟΠΥΥ κ.λπ.

Κατά την επίσκεψη και περιήγηση των χρηστών στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την παραγγελία των επιθυμητών προϊόντων.

Για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την παραγγελία προϊόντων (χρήση της επιλογής “καλάθι”) δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού για όποιον χρήστη επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails για προσφορές, για τη διαθεσιμότητα νέων προϊόντων, για νέες συνεργασίες της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”  ή άλλα εταιρικά νέα της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”.

Για την διαχείριση της επιλογής “επιθυμητά” ζητούνται επιπλέον πληροφορίες όπως για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, στοιχεία τραπεζικής κάρτας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας και την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο σε αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και δεν αποθηκεύονται από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά”.

Για την παραγγελία του επιθυμητού είδους/μηχανήματος μέσω της επιλογής “καλάθι” ζητούνται επιπλέον πληροφορίες (όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, στοιχεία τραπεζικής κάρτας), οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της παραγγελίας. Τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο σε αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και δεν αποθηκεύονται από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά”.

Για την χρήση του chat ζητούνται πληροφορίες ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματος (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, ενημερωτικό ιστορικό που εξαρτάται από την φύση του αιτήματος κ.ά) για να καταστεί εφικτή η διεκπεραίωση αυτού και η καλύτερη εξυπηρέτηση του Χρήστη/Πελάτη.

Την ίδια πολιτική εφαρμόζει η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” σε όλες τις εκφάνσεις επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό ως Υποκείμενο των δεδομένων. Συνεπώς, η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για την εκπλήρωση των σκοπών επικοινωνίας και συναλλαγής με το καταναλωτικό κοινό, ανεξαρτήτως του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.

Επιπλέον η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Μελών εφόσον επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” μέσω σχετικής φόρμας e-mail που διατηρεί στον Ιστότοπο, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τα παρεχόμενα από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” είδη.

Ως εκ τούτου η ¨Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

– Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail, το οποίο είτε μας αποστέλλετε δια του προγράμματος αποστολής e-mail που χρησιμοποιείτε, είτε δια της οικείας φόρμας επικοινωνίας όπου αυτή είναι διαθέσιμη (όπως ενδεικτικά στα προς ενοικίαση προϊόντα κλπ) στον Ιστότοπο είτε διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας στις τηλεφωνικές γραμμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

– Για την επικοινωνία σας με την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” αναφορικά με τα παρεχόμενα είδη, την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletter) ή αποστολή μηνυμάτων SMS αλλά και εν γένει με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον Ιστότοπο ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις τηλεφωνικές γραμμές που αναγράφονται στον Ιστότοπο.

– Για την αποστολή προωθητικών ενεργειών και εν γένει προσφορών για τα προϊόντα της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” και γενικά για σκοπούς marketing αναφορικά με τα προϊόντα αυτά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” έχει ρητώς ενημερώσει τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη για αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του και έχει φροντίσει να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Σε αυτή την περίπτωση ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεση του. Ωστόσο, ορισμένες ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης και τη λειτουργία του Ιστότοπου για παράδειγμα αναφορικά με υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαίωση της εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) ή με υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας, σχετικά με τη σύμβαση, την επεξεργασία των πληρωμών) δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα σας αποστέλλονται στο στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς.

– Για την επικοινωνία με την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” προς αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας ενδέχεται να μας αποστείλετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας. Τα εν λόγω δεδομένα τα αποστέλλετε με ελεύθερη βούληση και ρητή συγκατάθεση σας.

-Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, καθώς και για διασφάλιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της και εν γένει προς εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων της.

Κατά συνέπεια, με την είσοδό σας στον Ιστότοπο https://sofianos-orthopedika.gr/ του ηλεκτρονικού καταστήματος της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να ζητήσετε κάποιο προϊόν θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά ΔΠΧ,  συναινώντας :

 • στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση του υπηρεσίας που επιθυμείτε,
 • στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας,
 • στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται στον οικείο χώρο “Πολιτική Cookies”) και
 • στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά θα περιγραφεί κατωτέρω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” ζητεί και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

4. Ασφάλεια ΔΠΧ

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα  φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Περαιτέρω η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

5. Κατηγορίες ΔΠΧ που συλλέγονται από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά”

Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο, και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και να ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies.

Για την παροχή των προβλεπόμενων και ανωτέρω αναφερόμενων προϊόντων (ορθοπεδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα), η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” ζητά τα εξής Δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • κινητό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • E-mail

Στοιχεία τραπεζικής κάρτας ζητούνται μόνο κατά την τελική αγορά προιόντων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά”. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται αποκλειστικά εντός του περιβάλλοντος της τράπεζας Eurobank, μέσω της οποίας γίνεται η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, για την αγορά των προϊόντων που επιλέξατε.

Επιπλέον η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγει τις ίδιες πληροφορίες (εκτός της παροχής στοιχείων τραπεζικής κάρτας) όταν η Επικοινωνία γίνεται διαμέσου e- mail, είτε απευθείας από τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη διαμέσου της χρήσης του προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο ίδιος, είτε δια μέσου της φόρμας επικοινωνίας όπου αυτή είναι διαθέσιμη και στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”. Τέλος αντίστοιχες Πληροφορίες και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (εκτός της παροχής στοιχείων τραπεζικής κάρτας) συλλέγει η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” όταν γίνεται επικοινωνία του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη διαμέσου των τηλεφωνικών γραμμών που αναγράφονται στον Ιστότοπο.

– Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” γίνεται αποδέκτης και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα δεδομένων υγείας του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη, καθώς λόγω της φύσης των παρεχόμενων από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” υπηρεσιών και προϊόντων στον χώρο της Υγείας, ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης δύναται να γνωστοποιήσει ιατρικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την πάθηση του, τα συμπτώματα της πάθησης του το ιατρικό του ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις, συνταγογραφήσεις και εν γένει ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με την υγεία του.

– Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών και προκειμένου να εκτελέσει τις αντίστοιχες συμβάσεις η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” συλλέγει πληροφορίες και Δεδομένα Φυσικών ή Νομικών Προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως Προμηθευτών της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” αποκλειστικά προς τον σκοπό της εκτέλεσης των μεταξύ τους συμβάσεων και των μεταξύ τους συναλλαγών.

– Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” επιπλέον δηλώνει ότι προβαίνει σε Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υποψήφιων Εργαζομένων που αποφασίζουν να αποστείλουν σχετικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, λοιπά στοιχεία, όπως προϋπηρεσία, δεξιότητες, συστατικές επιστολές κατά περίπτωση, άδεια, οδήγησης, κατάσταση υγείας. Τυχόν άλλα πεδία είναι προαιρετικά.

Για την επικοινωνία σας, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως θέλετε να μας θέσετε, θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση), ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την “Σοφιανός Ορθοπεδικά”:

 • Μέσω των τηλεφωνικών γραμμών που αναγράφονται στον Ιστότοπο https://sofianos-orthopedika.gr/
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από τον ανωτέρω Ιστότοπο ή απευθείας στο e-mail [info@sofianos-orthopedika.gr]
 • Με χρήση του chat που λειτουργεί στον ανωτέρω Ιστότοπο
 • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του καταστήματος, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω Ιστότοπο.
 • Με μήνυμα στην σελίδα της “Sofianos Orthopedika” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram κ.λπ.)

Βάσει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

-το όνομα, τη διεύθυνση και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου),

-πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή της “Sofianos Orthopedika”

-άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχει η “Sofianos Orthopedika” μέσω του Ιστότοπου της:

 • λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση.
 • λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων.

6. Πηγές Συλλογής ΔΠΧ

Η συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται:

 • Απευθείας από τους χρήστες και επισκέπτες του δικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.
 • Απευθείας από τους χρήστες/πελάτες των προϊόντων μας.
 • Από ενδιαφερόμενους χρήστες/πελάτες που έχουν εκφράσει επιθυμία αγοράς των προϊόντων μας.

7. Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ από την Σοφιανός Ορθοπεδικά (ως υπεύθυνη και εκτελούσα την επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Α. Γιατί θα υποστούν επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” παρέχει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της ορθοπεδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται  ανωτέρω. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται είτε μέσω του Ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω τηλεφώνου, ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”.

Ειδικότερα η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους και χρήστη των προϊόντων που παρέχει η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” μέσω του ιστοτόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω e-mail, μέσω τηλεφώνου, αλλά και δια ζώσης, στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντός της.
 • Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη/Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων προϊόντων της.
 • Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την ίδια (“Σοφιανός Ορθοπεδικά”) αναφορικά με τα προϊόντα μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
 • Για την καταγραφή των προτιμήσεων και παραγγελιών σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ και εν γένει της καταναλωτικής συμπεριφοράς σας.
 • Για την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, και εν γένει παροχή μηνυμάτων προωθητικών μηνυμάτων για σκοπούς marketing, συμμετοχής σε διαγωνισμούς και αποστολή ειδικών προσφορών αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα.
 • Για την διαβίβαση πληροφοριών του φάσματος προϊόντων μας, αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” υπηρεσιών.

Β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο https://sofianos-orthopedika.gr/ είναι κατάλληλα για την περίσταση και απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Ιστότοπου
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού  (GPS). Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios – Apple Inc, ή λειτουργικού android – Google Inc). Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

Ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες της. Πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε στην Πολιτική Cookies.

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [info@sofianos-orthopedika.gr] ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως η καταμέτρηση των e-mails που ανοίγει ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης στο πλαίσιο αποστολής προωθητικών και διαφημιστικών ενημερωτικών φυλλαδίων, το είδος των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί κλπ.

Γ. Για πόσο χρόνο θα διατηρηθούν τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη – profile) παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον Χρήστη/Πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από αυτόν (υποκείμενο των δεδομένων). Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

-Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

-Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου εκτίθενται κατωτέρω. Εάν όμως τα δικαιώματα αυτά επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

-Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

-Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

8. Πού θα διαβιβασθούν τα δεδομένα μου;

-Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιστοτόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος και των εφαρμογών που παρέχονται μέσω αυτής.

-Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/ φιλοξενίας/ επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (λ.χ. Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc.).

-Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών του Ιστοτόπου, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (όπως ενδεικτικά Google Inc., tidio.com κλπ) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών του Ιστοτόπου μας (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή).

-Στα πλαίσιο της ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών μας σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης της αλληλογραφίας, διατηρούμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Mailchimp, Mailpoet, Microsoft (Outlook).

-Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών/Πελατών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Mailchimp και Yuboto.

-Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το εργαλείο της Google Analytics όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

-Σε κάθε διαβίβαση, η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, και ειδικότερα:

 • Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ.
 • Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.
 • Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας Ενδέχεται τα Δεδομένα προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” να μεταβιβαστούν και σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. όταν για παράδειγμα γίνεται διακομιδή ηλικιωμένου στο εξωτερικό για νοσηλεία.
 • Στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με ασφάλεια και στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου.
 • Η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που της γνωστοποιούνται μέσω του Ιστότοπου για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στις περιπτώσεις αυτές, η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” ενδεχόμενα διαβιβάζει αυτά σε τρίτα πρόσωπα όπως εταιρείες ερευνών κλπ. Σε κάθε περίπτωση η “Σοφιανός Ορθοπεδικά” καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων να μην οδηγεί στην ταυτοποίηση προσώπων

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την “Σοφιανός Ορθοπεδικά” ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

9. Γνωστοποίηση στοιχείων Υπευθύνου προστασίας ΔΠΧ και δικαίωμα καταγγελίας-διαμαρτυρίας

-Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” (κ. Γιάννη Αποστολόπουλου) στο τηλ. 2106001346 και email: info@sofianos-orthopedika.gr .

-Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στον Ιστότοπο http://www.dpa.gr αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

10. Χρήση τεχνολογικών λειτουργιών

Αρχεία καταγραφής (log files)

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος https://sofianos-orthopedika.gr/, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία μεταφερθήκατε στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος https://sofianos-orthopedika.gr/, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).

11. Νομοθετικές και εταιρικές μεταβολές – Δυνατότητα Τροποποίησης των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου

Το παρόν κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί, λόγω μεταβολής της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της “Σοφιανός Ορθοπεδικά”. Συνεπώς, συμβουλεύουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν συχνά τον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να ενημερώνονται για τα ισχύοντα σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στον Ιστότοπο για τις αλλαγές στο εν λόγω κείμενο.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της “Σοφιανός Ορθοπεδικά” και των χρηστών, επισκεπτών ή μελών, του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.