☏ Καλέστε μας

Συμπυκνωτές Οξυγόνου – Φιάλες

Στην Σοφιανός Ορθοπεδικά Είδη στην κατηγορία Οξυγονοθεραπεία / Συμπυκνωτές Οξυγόνου – Φιάλες θα βρείτε μία γκάμα προιόντων όπως Μάσκες οξυγονοθεραπείας, ρινικά γυαλάκια, τσάντες μεταφοράςφιαλών ρυθμιστές συνεχούς ροής φιάλες και Συμπηκνωτές.

Συμπυκνωτής οξυγόνου είναι η ιατρική συσκευή που παρέχει στον ασθενή την απαιτούμενη ροή οξυγόνου, εφόσον χρειάζεται οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον.

Στη Σοφιανός Ορθοπεδικά Είδη θα βρείτε τους πλέον σύγχρονους, αθόρυβους, ελαφρούς συμπυκνωτές οξυγόνου σε τιμές ασυναγώνιστες, με την εγγύηση ποιότητας της sofianos-orthopedika.gr


Βλέπετε 1–12 από 91 αποτελέσματα

Φίλτρα

Query Monitor

Overview

A JavaScript problem on the page is preventing Query Monitor from working correctly. jQuery may have been blocked from loading.

PHP errors were triggered during an Ajax request. See your browser developer console for details.

GET https://sofianos-orthopedika.gr/%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82/ → 200

Page Generation Time

0.6145s
0.1% of 600s limit

Peak Memory Usage

40.923.520 bytes (39.0 MB)
3.8% of 1.024 MB WordPress limit
3.8% of 1.024 MB server limit

Database Queries

0.0512sHTTP API Calls

None

Object Cache

94.6% hit rate (38.356 hits, 2.192 misses)

Persistent object cache plugin not in use

The APCu object cache extension for PHP is installed but is not in use by WordPress. You should install a APCu plugin.

The Memcached object cache extension for PHP is installed but is not in use by WordPress. You should install a Memcached plugin.

The Redis object cache extension for PHP is installed but is not in use by WordPress. You should install a Redis plugin.

Opcode Cache

Opcode cache in use: APC

Opcode cache in use: Zend OPcache

$wpdb Queries

1SELECT option_name, option_value
FROM wp_options
WHERE autoload = 'yes'
 1. wp_load_alloptions()
  wp-includes/option.php:288
 2. is_blog_installed()
  wp-includes/functions.php:1769
 3. wp_not_installed()
  wp-includes/load.php:755
WordPress Core 1102 0.0035
2SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'wpassetcleanup_settings'
LIMIT 1
 1. get_option('wpassetcleanup_settings')
  wp-includes/option.php:175
 2. wpacuTriggerPluginsFilter()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/_common.php:81
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 1 0.0002
3SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'wpassetcleanup_global_data'
LIMIT 1
 1. get_option('wpassetcleanup_global_data')
  wp-includes/option.php:175
 2. wpacuTriggerPluginsFilter()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/_common.php:112
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 1 0.0017
4SELECT meta_value
FROM `wp_postmeta`
WHERE post_id NOT IN (190630) && meta_key='_wpassetcleanup_page_options' && meta_value LIKE '%no_wpacu_load%'
 1. assetCleanUpHasNoLoadMatches()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/early-triggers.php:251
 2. assetCleanUpNoLoad()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/early-triggers.php:684
 3. wpacuFilterActivePlugins()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/wpacu-plugins-filter-main.php:61
 4. apply_filters('option_active_plugins')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_option('active_plugins')
  wp-includes/option.php:229
 6. wp_get_active_and_valid_plugins()
  wp-includes/load.php:816
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 0 0.0001
5SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'rewrite_rules'
LIMIT 1
 1. get_option('rewrite_rules')
  wp-includes/option.php:175
 2. WP_Rewrite->wp_rewrite_rules()
  wp-includes/class-wp-rewrite.php:1485
 3. wpacuUrlToPageType()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/early-triggers.php:915
 4. wpacuFilterActivePlugins()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/wpacu-plugins-filter-main.php:61
 5. apply_filters('option_active_plugins')
  wp-includes/plugin.php:191
 6. get_option('active_plugins')
  wp-includes/option.php:229
 7. wp_get_active_and_valid_plugins()
  wp-includes/load.php:816
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 1 0.0002
6SHOW FULL COLUMNS
FROM `wp_terms`
 1. wpacuUrlToPageType()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/early-triggers.php:1061
 2. wpacuFilterActivePlugins()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/wpacu-plugins-filter-main.php:61
 3. apply_filters('option_active_plugins')
  wp-includes/plugin.php:191
 4. get_option('active_plugins')
  wp-includes/option.php:229
 5. wp_get_active_and_valid_plugins()
  wp-includes/load.php:816
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 4 0.0007
7SELECT t.term_id
FROM `wp_terms` t
LEFT JOIN `wp_term_taxonomy` tt
ON (t.term_id = tt.term_id)
WHERE t.slug='συμπυκνωτές-οξυγόνου-φιάλες' && tt.taxonomy='product_cat'
 1. wpacuUrlToPageType()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/early-triggers.php:1061
 2. wpacuFilterActivePlugins()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/wpacu-plugins-filter-main.php:61
 3. apply_filters('option_active_plugins')
  wp-includes/plugin.php:191
 4. get_option('active_plugins')
  wp-includes/option.php:229
 5. wp_get_active_and_valid_plugins()
  wp-includes/load.php:816
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 0 0.0003
8SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
FROM wp_posts
WHERE post_name IN ('%ce%bf%ce%be%cf%85%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1','%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%85%ce%ba%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%be%cf%85%ce%b3%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%82')
AND post_type IN ('page','attachment')
 1. get_page_by_path()
  wp-includes/post.php:5669
 2. wpacuUrlToPageType()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/early-triggers.php:968
 3. wpacuFilterActivePlugins()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/mu-plugins/wpacu-plugins-filter-main.php:61
 4. apply_filters('option_active_plugins')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_option('active_plugins')
  wp-includes/option.php:229
 6. wp_get_active_and_valid_plugins()
  wp-includes/load.php:816
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 0 0.0003
9SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'fs_storage_logger'
LIMIT 1
 1. get_option('fs_storage_logger')
  wp-includes/option.php:175
 2. FS_Logger::init()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-fs-logger.php:91
 3. FS_Logger::get_logger()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-fs-logger.php:71
 4. Freemius::_load_required_static()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:3535
 5. Freemius::instance()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:2954
 6. fs_dynamic_init()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/start.php:521
 7. cas_fs()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/freemius.php:19
Plugin: content-aware-sidebars 0 0.0002
10SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'fs_accounts'
LIMIT 1
 1. get_option('fs_accounts')
  wp-includes/option.php:175
 2. FS_Option_Manager->load()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:193
 3. FS_Option_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:101
 4. FS_Option_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:138
 5. FS_Options->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-fs-options.php:90
 6. FS_Options::instance()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-fs-options.php:68
 7. Freemius::_load_required_static()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:3539
 8. Freemius::instance()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:2954
 9. fs_dynamic_init()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/start.php:521
 10. cas_fs()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/freemius.php:19
Plugin: content-aware-sidebars 1 0.0003
11SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'fs_cache_259'
LIMIT 1
 1. get_option('fs_cache_259')
  wp-includes/option.php:175
 2. FS_Option_Manager->load()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:193
 3. FS_Option_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:101
 4. FS_Option_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:138
 5. FS_Cache_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-cache-manager.php:40
 6. FS_Cache_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-cache-manager.php:55
 7. Freemius->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:425
 8. Freemius::instance()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:2973
 9. fs_dynamic_init()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/start.php:521
 10. cas_fs()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/freemius.php:19
Plugin: content-aware-sidebars 0 0.0001
12SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'fs_cache_700'
LIMIT 1
 1. get_option('fs_cache_700')
  wp-includes/option.php:175
 2. FS_Option_Manager->load()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:193
 3. FS_Option_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:101
 4. FS_Option_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:138
 5. FS_Cache_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-cache-manager.php:40
 6. FS_Cache_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-cache-manager.php:55
 7. Freemius->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:425
 8. Freemius::instance()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:2973
 9. fs_dynamic_init()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/start.php:521
 10. dgoraAsfwFs()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/fs/config.php:16
Plugin: content-aware-sidebars 0 0.0001
13SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'generate_package_hooks'
LIMIT 1
 1. get_option('generate_package_hooks')
  wp-includes/option.php:175
 2. generatepress_is_module_active()
  wp-content/plugins/gp-premium/gp-premium.php:44
Plugin: gp-premium 0 0.0001
14SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'generate_package_page_header'
LIMIT 1
 1. get_option('generate_package_page_header')
  wp-includes/option.php:175
 2. generatepress_is_module_active()
  wp-content/plugins/gp-premium/gp-premium.php:44
Plugin: gp-premium 0 0.0001
15SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'generate_package_site_library'
LIMIT 1
 1. get_option('generate_package_site_library')
  wp-includes/option.php:175
 2. generatepress_is_module_active()
  wp-content/plugins/gp-premium/gp-premium.php:44
Plugin: gp-premium 1 0.0001
16SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'rank-math-options-titles'
LIMIT 1
 1. get_option('rank-math-options-titles')
  wp-includes/option.php:175
 2. RankMath\Settings->get_options()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/class-settings.php:168
 3. RankMath\Settings->get()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/class-settings.php:96
 4. RankMath\Helper::get_settings()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/helpers/class-api.php:71
 5. RankMath\Rewrite->__construct()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/class-rewrite.php:33
 6. RankMath->instantiate()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/rank-math.php:294
 7. RankMath->setup()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/rank-math.php:185
 8. RankMath::get()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/rank-math.php:164
 9. rank_math()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/rank-math.php:550
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0002
17SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'aga_optimize_settings'
LIMIT 1
 1. get_option('aga_optimize_settings')
  wp-includes/option.php:175
 2. Actionable_Google_Analytics_Public->get_option()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/public/class-actionable-google-analytics-public.php:250
 3. Actionable_Google_Analytics_Public->__construct()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/public/class-actionable-google-analytics-public.php:112
 4. Actionable_Google_Analytics->define_public_hooks()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/includes/class-actionable-google-analytics.php:176
 5. Actionable_Google_Analytics->__construct()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/includes/class-actionable-google-analytics.php:79
 6. run_actionable_google_analytics()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/actionable-google-analytics.php:80
Plugin: tatvic_actionable-google-analytics 0 0.0001
18SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'aga_advanced_tracking_settings'
LIMIT 1
 1. get_option('aga_advanced_tracking_settings')
  wp-includes/option.php:175
 2. Actionable_Google_Analytics_Public->get_option()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/public/class-actionable-google-analytics-public.php:256
 3. Actionable_Google_Analytics_Public->__construct()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/public/class-actionable-google-analytics-public.php:112
 4. Actionable_Google_Analytics->define_public_hooks()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/includes/class-actionable-google-analytics.php:176
 5. Actionable_Google_Analytics->__construct()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/includes/class-actionable-google-analytics.php:79
 6. run_actionable_google_analytics()
  wp-content/plugins/tatvic_actionable-google-analytics/actionable-google-analytics.php:80
Plugin: tatvic_actionable-google-analytics 0 0.0001
19SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'fs_cache_1504'
LIMIT 1
 1. get_option('fs_cache_1504')
  wp-includes/option.php:175
 2. FS_Option_Manager->load()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:193
 3. FS_Option_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:101
 4. FS_Option_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-option-manager.php:138
 5. FS_Cache_Manager->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-cache-manager.php:40
 6. FS_Cache_Manager::get_manager()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/managers/class-fs-cache-manager.php:55
 7. Freemius->__construct()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:425
 8. Freemius::instance()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/includes/class-freemius.php:2973
 9. fs_dynamic_init()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/freemius/start.php:521
 10. premmerce_wpm_fs()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/freemius.php:15
 11. {closure}()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/premmerce-url-manager.php:39
Plugin: content-aware-sidebars 0 0.0001
20SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_timeout_premmerce_admin_notifications0'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_timeout_premmerce_admin_notifications0')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('premmerce_admin_notifications0')
  wp-includes/option.php:861
 3. Premmerce\S\V\N\AdminNotifier->process()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/vendor/premmerce/wordpress-sdk/src/V2/Notifications/AdminNotifier.php:58
 4. Premmerce\S\V\N\AdminNotifier->__construct()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/vendor/premmerce/wordpress-sdk/src/V2/Notifications/AdminNotifier.php:17
 5. Premmerce\U\UrlManagerPlugin->__construct()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/src/UrlManagerPlugin.php:45
 6. {closure}()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/premmerce-url-manager.php:41
Plugin: woo-permalink-manager-premium 0 0.0001
21SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_premmerce_admin_notifications0'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_premmerce_admin_notifications0')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('premmerce_admin_notifications0')
  wp-includes/option.php:871
 3. Premmerce\S\V\N\AdminNotifier->process()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/vendor/premmerce/wordpress-sdk/src/V2/Notifications/AdminNotifier.php:58
 4. Premmerce\S\V\N\AdminNotifier->__construct()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/vendor/premmerce/wordpress-sdk/src/V2/Notifications/AdminNotifier.php:17
 5. Premmerce\U\UrlManagerPlugin->__construct()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/src/UrlManagerPlugin.php:45
 6. {closure}()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/premmerce-url-manager.php:41
Plugin: woo-permalink-manager-premium 0 0.0001
22SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'uninstall_plugins'
LIMIT 1
 1. get_option('uninstall_plugins')
  wp-includes/option.php:175
 2. register_uninstall_hook()
  wp-includes/plugin.php:881
 3. {closure}()
  wp-content/plugins/woo-permalink-manager-premium/premmerce-url-manager.php:47
Plugin: woo-permalink-manager-premium 1 0.0001
23SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'siteground_optimizer_combine_css'
LIMIT 1
 1. get_option('siteground_optimizer_combine_css')
  wp-includes/option.php:175
 2. WpAssetCleanUp\Main->__construct()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:357
 3. WpAssetCleanUp\Main::instance()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:203
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 0 0.0002
24SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'as_has_wp_comment_logs'
LIMIT 1
 1. get_option('as_has_wp_comment_logs')
  wp-includes/option.php:175
 2. ActionScheduler_WPCommentCleaner::has_logs()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/ActionScheduler_WPCommentCleaner.php:61
 3. ActionScheduler::init()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/abstracts/ActionScheduler.php:180
 4. action_scheduler_initialize_3_dot_4_dot_0()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/vendor/woocommerce/action-scheduler/action-scheduler.php:55
 5. ActionScheduler_Versions::initialize_latest_version()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/ActionScheduler_Versions.php:59
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: seo-by-rank-math 0 0.0001
25SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_show_marketplace_suggestions'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_show_marketplace_suggestions')
  wp-includes/option.php:175
 2. Automattic\W\A\F\Features::get_available_features()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/Features.php:178
 3. Automattic\W\A\F\Features::is_enabled()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/Features.php:194
 4. Automattic\W\I\A\FeaturePlugin->includes()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Internal/Admin/FeaturePlugin.php:148
 5. Automattic\W\I\A\FeaturePlugin->on_plugins_loaded()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Internal/Admin/FeaturePlugin.php:102
 6. Automattic\W\I\A\FeaturePlugin->init()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Internal/Admin/FeaturePlugin.php:85
 7. Automattic\W\A\C\Package::init()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Composer/Package.php:65
 8. Automattic\W\Packages::load_packages()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Packages.php:64
 9. Automattic\W\Packages::on_init()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Packages.php:44
 10. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0001
26SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_index'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\R\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Readable/Database.php:27
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:356
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0004
27SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_tax_index'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\T\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Taxonomy/Database.php:27
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:357
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
28SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_wordlist'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\S\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Searchable/Database.php:29
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:358
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
29SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_doclist'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\S\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Searchable/Database.php:34
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:358
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
30SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_info'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\S\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Searchable/Database.php:39
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:358
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
31SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_cache'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\S\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Searchable/Database.php:44
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:358
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
32SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_var_index'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\V\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Variation/Database.php:27
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:359
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
33SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_ven_index'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\V\Database::registerTables()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Vendor/Database.php:27
 3. DGWT_WC_Ajax_Search->hooks()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:360
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:112
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 0 0.0001
34SELECT SQL_NO_CACHE option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'dgwt_wcas_indexer_last_build'
 1. DgoraWcas\E\T\I\Builder::getLastBuildInfo()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:977
 2. DgoraWcas\E\T\I\Builder::getInfo()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:111
 3. DgoraWcas\E\T\I\Builder::isIndexValid()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:950
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:122
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0003
35SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_info'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\Builder::searchableIndexExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:781
 3. DgoraWcas\E\T\I\Builder::isIndexValid()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:951
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:122
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
36SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_wordlist'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\Builder::searchableIndexExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:819
 3. DgoraWcas\E\T\I\Builder::isIndexValid()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:951
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:122
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
37SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_invindex_doclist'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\Builder::searchableIndexExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:820
 3. DgoraWcas\E\T\I\Builder::isIndexValid()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:951
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:122
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0002
38SHOW TABLES LIKE 'wp_dgwt_wcas_index'
 1. DgoraWcas\Helpers::isTableExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Helpers.php:856
 2. DgoraWcas\E\T\I\Builder::readableIndexExists()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:726
 3. DgoraWcas\E\T\I\Builder::isIndexValid()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:952
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:122
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0001
39SELECT ivalue
FROM wp_dgwt_wcas_invindex_info
WHERE ikey = 'stemmer'
 1. DgoraWcas\E\T\I\Builder::isIndexValid()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/Indexer/Builder.php:955
 2. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:122
 3. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 4. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 1 0.0000
40SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'dgwt_wcas_alternative_endpoint_enabled'
LIMIT 1
 1. get_option('dgwt_wcas_alternative_endpoint_enabled')
  wp-includes/option.php:175
 2. DgoraWcas\E\T\TNTSearch->init()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/TNTSearch.php:127
 3. DgoraWcas\E\T\TNTSearch->__construct()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/includes/Engines/TNTSearchMySQL/TNTSearch.php:80
 4. DGWT_WC_Ajax_Search::getInstance()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:132
 5. DGWT_WCAS()
  wp-content/plugins/ajax-search-for-woocommerce-premium/ajax-search-for-woocommerce.php:459
 6. do_action('plugins_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: ajax-search-for-woocommerce-premium 0 0.0000
41SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'imfsQueryMonitor'
LIMIT 1
 1. get_option('imfsQueryMonitor')
  wp-includes/option.php:175
 2. index_wp_mysql_for_speed_monitor()
  wp-content/plugins/index-wp-mysql-for-speed/index-wp-mysql-for-speed.php:101
 3. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: index-wp-mysql-for-speed 0 0.0001
42SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'wc_product_download_dir_sync_page'
LIMIT 1
 1. get_option('wc_product_download_dir_sync_page')
  wp-includes/option.php:175
 2. Automattic\W\I\P\A\Register->Automattic\W\I\P\A\{closure}()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Internal/ProductDownloads/ApprovedDirectories/Register.php:51
 3. do_action('before_woocommerce_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 4. WooCommerce->init()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:617
 5. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 0 0.0000
43SELECT webhook_id, status, name, user_id, delivery_url, secret, topic, date_created, date_modified, api_version, failure_count, pending_delivery
FROM wp_wc_webhooks
WHERE webhook_id = 37
LIMIT 1;
 1. WC_Webhook_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/data-stores/class-wc-webhook-data-store.php:80
 2. WC_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-data-store.php:159
 3. WC_Webhook->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-webhook.php:76
 4. wc_load_webhooks()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-webhook-functions.php:171
 5. WooCommerce->load_webhooks()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:799
 6. WooCommerce->init()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:636
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0001
44SELECT webhook_id, status, name, user_id, delivery_url, secret, topic, date_created, date_modified, api_version, failure_count, pending_delivery
FROM wp_wc_webhooks
WHERE webhook_id = 36
LIMIT 1;
 1. WC_Webhook_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/data-stores/class-wc-webhook-data-store.php:80
 2. WC_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-data-store.php:159
 3. WC_Webhook->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-webhook.php:76
 4. wc_load_webhooks()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-webhook-functions.php:171
 5. WooCommerce->load_webhooks()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:799
 6. WooCommerce->init()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:636
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0000
45SELECT webhook_id, status, name, user_id, delivery_url, secret, topic, date_created, date_modified, api_version, failure_count, pending_delivery
FROM wp_wc_webhooks
WHERE webhook_id = 35
LIMIT 1;
 1. WC_Webhook_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/data-stores/class-wc-webhook-data-store.php:80
 2. WC_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-data-store.php:159
 3. WC_Webhook->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-webhook.php:76
 4. wc_load_webhooks()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-webhook-functions.php:171
 5. WooCommerce->load_webhooks()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:799
 6. WooCommerce->init()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php:636
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0000
46SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'wpassetcleanup_pro_license_key'
LIMIT 1
 1. get_option('wpassetcleanup_pro_license_key')
  wp-includes/option.php:175
 2. wpassetcleanup_pro_plugin_updater()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/wpacu-pro-updater.php:23
 3. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 1 0.0002
47SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'can_compress_scripts'
LIMIT 1
 1. get_option('can_compress_scripts')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_network_option()
  wp-includes/option.php:1442
 3. get_site_option()
  wp-includes/option.php:1307
 4. script_concat_settings()
  wp-includes/script-loader.php:2289
 5. wp_register_tinymce_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:55
 6. wp_default_packages()
  wp-includes/script-loader.php:603
 7. do_action_ref_array('wp_default_scripts')
  wp-includes/plugin.php:524
 8. WP_Scripts->init()
  wp-includes/class.wp-scripts.php:167
 9. WP_Scripts->__construct()
  wp-includes/class.wp-scripts.php:142
 10. wp_scripts()
  wp-includes/functions.wp-scripts.php:24
 11. wp_register_script()
  wp-includes/functions.wp-scripts.php:176
 12. WC_Widget_Price_Filter->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/widgets/class-wc-widget-price-filter.php:37
 13. WP_Widget_Factory->register()
  wp-includes/class-wp-widget-factory.php:61
 14. register_widget()
  wp-includes/widgets.php:115
 15. wc_register_widgets()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-widget-functions.php:39
 16. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 17. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 18. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0000
48SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
WHERE 1=1
AND wp_posts.post_type = 'sidebar'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'
OR wp_posts.post_status = 'future'
OR wp_posts.post_status = 'draft'))
ORDER BY wp_posts.post_title ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. CAS_Sidebar_Manager->create_sidebars()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/sidebar.php:309
 5. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: content-aware-sidebars 26 0.0001
49SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198450,198452,197655,197663,197651,197694,197692,197684,197686,197688,197672,197674,198109,197660,197653,197696,197698,197700,197709,197703,197670,197668,197657,197646,197649,197665)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. CAS_Sidebar_Manager->create_sidebars()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/sidebar.php:309
 8. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 9. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 10. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: content-aware-sidebars 131 0.0001
50SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'widget_media_image'
LIMIT 1
 1. get_option('widget_media_image')
  wp-includes/option.php:175
 2. WP_Widget->get_settings()
  wp-includes/class-wp-widget.php:612
 3. WP_Widget->_register()
  wp-includes/class-wp-widget.php:253
 4. WP_Widget_Factory->_register_widgets()
  wp-includes/class-wp-widget-factory.php:102
 5. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0001
51SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'widget_custom_html'
LIMIT 1
 1. get_option('widget_custom_html')
  wp-includes/option.php:175
 2. WP_Widget->get_settings()
  wp-includes/class-wp-widget.php:612
 3. WP_Widget->_register()
  wp-includes/class-wp-widget.php:253
 4. WP_Widget_Factory->_register_widgets()
  wp-includes/class-wp-widget-factory.php:102
 5. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0001
52SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'widget_lsi_widget'
LIMIT 1
 1. get_option('widget_lsi_widget')
  wp-includes/option.php:175
 2. WP_Widget->get_settings()
  wp-includes/class-wp-widget.php:612
 3. WP_Widget->_register()
  wp-includes/class-wp-widget.php:253
 4. WP_Widget_Factory->_register_widgets()
  wp-includes/class-wp-widget-factory.php:102
 5. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
53SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'widget_woocommerce_layered_nav'
LIMIT 1
 1. get_option('widget_woocommerce_layered_nav')
  wp-includes/option.php:175
 2. WP_Widget->get_settings()
  wp-includes/class-wp-widget.php:612
 3. WP_Widget->_register()
  wp-includes/class-wp-widget.php:253
 4. WP_Widget_Factory->_register_widgets()
  wp-includes/class-wp-widget-factory.php:102
 5. do_action('widgets_init')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_widgets_init()
  wp-includes/widgets.php:1854
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
54SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_allow_tracking'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_allow_tracking')
  wp-includes/option.php:175
 2. Automattic\W\A\F\O\TaskLists::is_experiment_treatment()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/OnboardingTasks/TaskLists.php:85
 3. Automattic\W\A\F\O\TaskLists::init_default_lists()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/OnboardingTasks/TaskLists.php:124
 4. Automattic\W\A\F\O\TaskLists::init()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/OnboardingTasks/TaskLists.php:70
 5. Automattic\W\A\F\O\Init->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/OnboardingTasks/Init.php:43
 6. Automattic\W\A\F\Features::load_features()
  wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/Features/Features.php:139
 7. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0000
55SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 22710
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. get_permalink()
  wp-includes/link-template.php:188
 4. Kinsta\Cache_Purge->__construct()
  wp-content/mu-plugins/kinsta-mu-plugins/cache/class-cache-purge.php:85
 5. Kinsta\Cache->init_cache()
  wp-content/mu-plugins/kinsta-mu-plugins/cache/class-cache.php:112
 6. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
MU Plugin: kinsta-mu-plugins 1 0.0000
56SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 126
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. WC_Post_Types::register_post_types()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-post-types.php:303
 4. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0001
57SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_enable_coupons'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_enable_coupons')
  wp-includes/option.php:175
 2. WC_Post_Types::register_post_types()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-post-types.php:448
 3. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0000
58SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_timeout_kinsta_dismiss_banned_plugins_nag'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_timeout_kinsta_dismiss_banned_plugins_nag')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('kinsta_dismiss_banned_plugins_nag')
  wp-includes/option.php:861
 3. Kinsta\C\Banned_Plugins->shall_display_admin_notice()
  wp-content/mu-plugins/kinsta-mu-plugins/compat/class-banned-plugins.php:586
 4. Kinsta\C\Banned_Plugins->run()
  wp-content/mu-plugins/kinsta-mu-plugins/compat/class-banned-plugins.php:141
 5. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
MU Plugin: kinsta-mu-plugins 0 0.0001
59SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_kinsta_dismiss_banned_plugins_nag'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_kinsta_dismiss_banned_plugins_nag')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('kinsta_dismiss_banned_plugins_nag')
  wp-includes/option.php:871
 3. Kinsta\C\Banned_Plugins->shall_display_admin_notice()
  wp-content/mu-plugins/kinsta-mu-plugins/compat/class-banned-plugins.php:586
 4. Kinsta\C\Banned_Plugins->run()
  wp-content/mu-plugins/kinsta-mu-plugins/compat/class-banned-plugins.php:141
 5. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
MU Plugin: kinsta-mu-plugins 0 0.0000
60SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_myaccount_page_id'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_myaccount_page_id')
  wp-includes/option.php:175
 2. WC_Query->get_endpoints_mask()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:190
 3. WC_Query->add_endpoints()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:205
 4. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: woocommerce 1 0.0000
61SELECT *
FROM wp_posts
WHERE (post_type = 'page'
AND post_status = 'publish')
ORDER BY wp_posts.post_title ASC
 1. get_pages()
  wp-includes/post.php:6164
 2. BSF_AIOSRS_Pro_Admin->init()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-admin.php:303
 3. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: wp-schema-pro 27 0.0003
62SELECT *
FROM wp_users
WHERE user_login = 'johnaps'
LIMIT 1
 1. WP_User::get_data_by()
  wp-includes/class-wp-user.php:249
 2. get_user_by()
  wp-includes/pluggable.php:105
 3. wp_validate_auth_cookie()
  wp-includes/pluggable.php:743
 4. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
63SELECT user_id, meta_key, meta_value
FROM wp_usermeta
WHERE user_id IN (500)
ORDER BY umeta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_user_meta()
  wp-includes/user.php:1143
 5. WP_User->get_caps_data()
  wp-includes/class-wp-user.php:899
 6. WP_User->for_site()
  wp-includes/class-wp-user.php:874
 7. WP_User->init()
  wp-includes/class-wp-user.php:177
 8. get_user_by()
  wp-includes/pluggable.php:116
 9. wp_validate_auth_cookie()
  wp-includes/pluggable.php:743
 10. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 107 0.0001
64SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_timeout_wp_rocket_no_licence'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_timeout_wp_rocket_no_licence')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('wp_rocket_no_licence')
  wp-includes/option.php:861
 3. WP_Rocket\E\O\R\A\Subscriber->disable_russ_on_wrong_license()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Optimization/RUCSS/Admin/Subscriber.php:676
 4. apply_filters('pre_get_rocket_option_remove_unused_css')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. WP_Rocket\A\Options_Data->get()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/admin/class-options-data.php:58
 6. WP_Rocket\E\O\R\C\UsedCSS->is_enabled()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Optimization/RUCSS/Controller/UsedCSS.php:152
 7. WP_Rocket\E\O\R\C\Subscriber->schedule_clean_not_commonly_used_rows()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Optimization/RUCSS/Cron/Subscriber.php:65
 8. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: wp-rocket 0 0.0001
65SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_wp_rocket_no_licence'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_wp_rocket_no_licence')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('wp_rocket_no_licence')
  wp-includes/option.php:871
 3. WP_Rocket\E\O\R\A\Subscriber->disable_russ_on_wrong_license()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Optimization/RUCSS/Admin/Subscriber.php:676
 4. apply_filters('pre_get_rocket_option_remove_unused_css')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. WP_Rocket\A\Options_Data->get()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/admin/class-options-data.php:58
 6. WP_Rocket\E\O\R\C\UsedCSS->is_enabled()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Optimization/RUCSS/Controller/UsedCSS.php:152
 7. WP_Rocket\E\O\R\C\Subscriber->schedule_clean_not_commonly_used_rows()
  wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Optimization/RUCSS/Cron/Subscriber.php:65
 8. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: wp-rocket 0 0.0000
66SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'facetwp_settings'
LIMIT 1
 1. get_option('facetwp_settings')
  wp-includes/option.php:175
 2. FacetWP_Helper->load_settings()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-helper.php:90
 3. FacetWP_Helper->__construct()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-helper.php:21
 4. FacetWP_Init->init()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-init.php:48
 5. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: facetwp 1 0.0001
67SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'facetwp_indexing'
LIMIT 1
 1. get_option('facetwp_indexing')
  wp-includes/option.php:175
 2. FacetWP_Indexer->set_table_prop()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-indexer.php:627
 3. FacetWP_Indexer->__construct()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-indexer.php:27
 4. FacetWP_Init->init()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-init.php:52
 5. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: facetwp 1 0.0000
68SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'bsf_analytics_optin'
LIMIT 1
 1. get_option('bsf_analytics_optin')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_network_option()
  wp-includes/option.php:1442
 3. get_site_option()
  wp-includes/option.php:1307
 4. BSF_Analytics->is_tracking_enabled()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/admin/bsf-analytics/class-bsf-analytics.php:154
 5. BSF_Analytics->maybe_track_analytics()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/admin/bsf-analytics/class-bsf-analytics.php:475
 6. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: wp-schema-pro 1 0.0000
69SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_ca_post_type_options'
LIMIT 1
 1. get_option('_ca_post_type_options')
  wp-includes/option.php:175
 2. WPCACore::get_option()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:1187
 3. WPCATypeManager->set_modules()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/typemanager.php:90
 4. do_action('init')
  wp-includes/plugin.php:476
Plugin: content-aware-sidebars 0 0.0000
70SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'medium_crop'
LIMIT 1
 1. get_option('medium_crop')
  wp-includes/option.php:175
 2. wp_get_registered_image_subsizes()
  wp-includes/media.php:921
 3. get_default_block_editor_settings()
  wp-includes/block-editor.php:184
 4. WP_Theme_JSON_Resolver::get_theme_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:199
 5. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:384
 6. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 7. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 8. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 0 0.0000
71SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'medium_large_crop'
LIMIT 1
 1. get_option('medium_large_crop')
  wp-includes/option.php:175
 2. wp_get_registered_image_subsizes()
  wp-includes/media.php:921
 3. get_default_block_editor_settings()
  wp-includes/block-editor.php:184
 4. WP_Theme_JSON_Resolver::get_theme_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:199
 5. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:384
 6. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 7. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 8. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 0 0.0000
72SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'large_crop'
LIMIT 1
 1. get_option('large_crop')
  wp-includes/option.php:175
 2. wp_get_registered_image_subsizes()
  wp-includes/media.php:921
 3. get_default_block_editor_settings()
  wp-includes/block-editor.php:184
 4. WP_Theme_JSON_Resolver::get_theme_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:199
 5. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:384
 6. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 7. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 8. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 0 0.0000
73SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('wp_theme')
AND t.name IN ('generatepress_child')
LIMIT 1
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. WP_Tax_Query->transform_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:645
 4. WP_Tax_Query->clean_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:580
 5. WP_Tax_Query->get_sql_for_clause()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:394
 6. WP_Tax_Query->get_sql_for_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:324
 7. WP_Tax_Query->get_sql_clauses()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:274
 8. WP_Tax_Query->get_sql()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:250
 9. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:2159
 10. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 11. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 12. wp_get_recent_posts()
  wp-includes/post.php:3939
 13. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data_from_wp_global_styles()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:285
 14. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:323
 15. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:387
 16. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 17. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 18. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0001
74SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id IN (8835)
 1. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3991
 2. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:813
 3. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 4. WP_Tax_Query->transform_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:645
 5. WP_Tax_Query->clean_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:580
 6. WP_Tax_Query->get_sql_for_clause()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:394
 7. WP_Tax_Query->get_sql_for_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:324
 8. WP_Tax_Query->get_sql_clauses()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:274
 9. WP_Tax_Query->get_sql()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:250
 10. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:2159
 11. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 12. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 13. wp_get_recent_posts()
  wp-includes/post.php:3939
 14. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data_from_wp_global_styles()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:285
 15. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:323
 16. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:387
 17. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 18. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 19. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
75SELECT wp_posts.ID
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8835) )
AND wp_posts.post_type = 'wp_global_styles'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.post_date DESC
LIMIT 0, 1
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3129
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_recent_posts()
  wp-includes/post.php:3939
 5. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data_from_wp_global_styles()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:285
 6. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:323
 7. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:387
 8. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 9. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 10. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
76SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
WHERE ID IN (198348)
 1. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7854
 2. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 3. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 4. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 5. wp_get_recent_posts()
  wp-includes/post.php:3939
 6. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data_from_wp_global_styles()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:285
 7. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:323
 8. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:387
 9. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 10. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 11. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
77SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN wp_term_relationships AS tr
ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('wp_theme')
AND tr.object_id IN (198348)
ORDER BY t.name ASC
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. wp_get_object_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:2248
 5. update_object_term_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:3725
 6. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7468
 7. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7856
 8. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 9. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 10. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 11. wp_get_recent_posts()
  wp-includes/post.php:3939
 12. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data_from_wp_global_styles()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:285
 13. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:323
 14. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:387
 15. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 16. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 17. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 1 0.0000
78SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198348)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7856
 5. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 6. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 7. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 8. wp_get_recent_posts()
  wp-includes/post.php:3939
 9. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data_from_wp_global_styles()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:285
 10. WP_Theme_JSON_Resolver::get_user_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:323
 11. WP_Theme_JSON_Resolver::get_merged_data()
  wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php:387
 12. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3076
 13. {closure}()
  wp-includes/script-loader.php:3272
 14. do_action('wp_loaded')
  wp-includes/plugin.php:476
WordPress Core 0 0.0000
79SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat')
AND t.slug IN ('%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%85%ce%ba%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%be%cf%85%ce%b3%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%82')
LIMIT 1
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. get_term_by()
  wp-includes/taxonomy.php:1099
 5. WP_Query->get_queried_object()
  wp-includes/class-wp-query.php:3638
 6. WP_Query->is_tax()
  wp-includes/class-wp-query.php:3983
 7. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:383
 8. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 9. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 10. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 11. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 12. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 13. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 1 0.0004
80SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id IN (7342)
 1. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3991
 2. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:813
 3. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 4. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 5. get_term_by()
  wp-includes/taxonomy.php:1099
 6. WP_Query->get_queried_object()
  wp-includes/class-wp-query.php:3638
 7. WP_Query->is_tax()
  wp-includes/class-wp-query.php:3983
 8. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:383
 9. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 10. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 11. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 12. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 13. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 14. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 1 0.0002
81SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility')
ORDER BY t.name ASC
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. wc_get_product_visibility_term_ids()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-term-functions.php:610
 5. WC_Query->get_tax_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:777
 6. WC_Query->product_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:497
 7. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:388
 8. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 9. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 10. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 11. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 12. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 13. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 9 0.0000
82SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id IN (7147,7146,8811,7149,8812,7151,7152,7153,7154)
 1. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3991
 2. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:813
 3. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 4. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 5. wc_get_product_visibility_term_ids()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-term-functions.php:610
 6. WC_Query->get_tax_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:777
 7. WC_Query->product_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:497
 8. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:388
 9. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 10. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 11. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 12. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 13. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 14. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 9 0.0000
83SELECT term_id, meta_key, meta_value
FROM wp_termmeta
WHERE term_id IN (7147,7146,8811,7149,8812,7151,7152,7153,7154)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_termmeta_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:1434
 3. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:887
 4. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 5. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 6. wc_get_product_visibility_term_ids()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-term-functions.php:610
 7. WC_Query->get_tax_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:777
 8. WC_Query->product_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:497
 9. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:388
 10. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 11. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 12. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 13. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 14. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 15. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 0 0.0000
84SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_catalog_columns'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_catalog_columns')
  wp-includes/option.php:175
 2. wc_get_default_products_per_row()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:385
 3. WC_Query->product_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:502
 4. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:388
 5. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 6. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 7. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 8. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 9. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 10. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 0 0.0001
85SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_catalog_rows'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_catalog_rows')
  wp-includes/option.php:175
 2. wc_get_default_product_rows_per_page()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:414
 3. WC_Query->product_query()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:502
 4. WC_Query->pre_get_posts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-query.php:388
 5. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 6. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 7. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 8. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 9. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 10. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: woocommerce 0 0.0002
86SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat')
AND t.slug IN ('%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%85%ce%ba%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%be%cf%85%ce%b3%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%82')
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. WP_Tax_Query->transform_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:645
 4. WP_Tax_Query->clean_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:566
 5. WP_Tax_Query->get_sql_for_clause()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:394
 6. WP_Tax_Query->get_sql_for_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:324
 7. WP_Tax_Query->get_sql_clauses()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:274
 8. WP_Tax_Query->get_sql()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:250
 9. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:2159
 10. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 11. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 12. FacetWP_Renderer->get_filtered_post_ids()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:432
 13. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:143
 14. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 15. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 16. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 17. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 18. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 19. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 20. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 1 0.0003
87SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat')
AND t.term_id IN ( 7342 )
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. WP_Tax_Query->transform_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:645
 4. WP_Tax_Query->clean_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:580
 5. WP_Tax_Query->get_sql_for_clause()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:394
 6. WP_Tax_Query->get_sql_for_query()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:324
 7. WP_Tax_Query->get_sql_clauses()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:274
 8. WP_Tax_Query->get_sql()
  wp-includes/class-wp-tax-query.php:250
 9. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:2159
 10. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 11. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 12. FacetWP_Renderer->get_filtered_post_ids()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:432
 13. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:143
 14. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 15. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 16. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 17. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 18. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 19. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 20. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 1 0.0001
88SELECT wp_posts.ID
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
LEFT JOIN wp_wc_product_meta_lookup wc_product_meta_lookup
ON wp_posts.ID = wc_product_meta_lookup.product_id
WHERE 1=1
AND ( wp_posts.ID NOT IN (
SELECT object_id
FROM wp_term_relationships
WHERE term_taxonomy_id IN (7147,7149) )
AND wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7342) )
AND ((wp_posts.post_type = 'product'
AND (wp_posts.post_status = 'publish')))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wc_product_meta_lookup.min_price ASC, wc_product_meta_lookup.product_id ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3059
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 4. FacetWP_Renderer->get_filtered_post_ids()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:432
 5. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:143
 6. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 7. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 8. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 9. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 10. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 11. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 12. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 91 0.0013
89SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
LEFT JOIN wp_wc_product_meta_lookup wc_product_meta_lookup
ON wp_posts.ID = wc_product_meta_lookup.product_id
WHERE 1=1
AND ( wp_posts.ID NOT IN (
SELECT object_id
FROM wp_term_relationships
WHERE term_taxonomy_id IN (7147,7149) )
AND wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7342) )
AND ((wp_posts.post_type = 'product'
AND (wp_posts.post_status = 'publish')))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wc_product_meta_lookup.min_price ASC, wc_product_meta_lookup.product_id ASC
LIMIT 0, 12
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3129
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 4. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:204
 5. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 6. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 8. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 9. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 10. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 11. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 12 0.0011
90SELECT FOUND_ROWS()
 1. WP_Query->set_found_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3381
 2. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3133
 3. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 4. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 5. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:204
 6. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 7. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 8. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 9. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 10. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 11. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 12. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 1 0.0001
91SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
WHERE ID IN (198761,198763,198837,26215,198840,198767,198823,198769,198844,198814,198774,198848)
 1. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7854
 2. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 3. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 4. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 5. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:204
 6. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 7. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 8. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 9. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 10. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 11. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 12. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 12 0.0002
92SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN wp_term_relationships AS tr
ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type', 'product_visibility', 'product_cat', 'product_tag', 'product_shipping_class', 'pa_autonomia-im', 'pa_availability', 'pa_baros-amaksidiou', 'pa_baros-mpataries', 'pa_baros-xrhsth-amaksidiou', 'pa_base', 'pa_brand', 'pa_choose-battery', 'pa_choose-flavor', 'pa_choose-foot', 'pa_choose-hand', 'pa_choose-length', 'pa_choose-size', 'pa_color2', 'pa_cover-location', 'pa_diabathmisi', 'pa_eidikes-leitourgies-im', 'pa_eidos-organou', 'pa_ekdosi', 'pa_ep-kalipsis', 'pa_ep-posotita', 'pa_epipleon-xaraktiristika-ama', 'pa_fingers', 'pa_hlikia-efarmoghs', 'pa_kapaki-anipsotikou', 'pa_klisi-anabasis-im', 'pa_labes-anipsotikou', 'pa_legs', 'pa_lumbar-basin-region', 'pa_megisti-taxutita-im', 'pa_metwpes', 'pa_paidiko', 'pa_perioxh-efarmoghs', 'pa_pisw-troxoi', 'pa_platos', 'pa_platos-amajidiou', 'pa_platos-kathismatos', 'pa_platos-krevatou', 'pa_rodes', 'pa_single-double', 'pa_tropos-thermansis', 'pa_troxoi', 'pa_tupos-anipsosis', 'pa_typos', 'pa_typos-aerostromatos', 'pa_typos-agkona', 'pa_typos-aksaskiti-anapnois', 'pa_typos-amaksidiou', 'pa_typos-anipsotikou', 'pa_typos-antoxis', 'pa_typos-basis', 'pa_typos-boithimatos-mpaniou', 'pa_typos-kathismatos', 'pa_typos-maskas', 'pa_typos-narthika', 'pa_typos-narthika-gonatou', 'pa_typos-nefelopoihth', 'pa_typos-nosoko-kreva', 'pa_typos-pateristas', 'pa_typos-serbietas', 'pa_typos-symp-fialis', 'pa_typos-sysk-therm', 'pa_typos-syskeyhs-apnoias', 'pa_typos-thorak-narthika', 'pa_typos-xrhshs', 'pa_typos-zonis', 'pa_typos-zygarias', 'pa_xaraktiristika-athlitiatrik', 'pa_yliko-epigonatidas', 'pa_yliko-krebatiou', 'pa_yliko-majilariou', 'pa_yliko-mpastouniou', 'pa_yliko-narthika', 'pa_yliko-zonis', 'pa_ypsos-anipsotikou', 'sofianostag')
AND tr.object_id IN (26215, 198761, 198763, 198767, 198769, 198774, 198814, 198823, 198837, 198840, 198844, 198848)
ORDER BY t.name ASC
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. wp_get_object_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:2248
 5. update_object_term_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:3725
 6. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7468
 7. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7856
 8. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 9. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 10. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 11. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:204
 12. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 13. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 14. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 15. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 16. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 17. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 18. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 48 0.0010
93SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id IN (7852,71,7535)
 1. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3991
 2. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:813
 3. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 4. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 5. wp_get_object_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:2248
 6. update_object_term_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:3725
 7. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7468
 8. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7856
 9. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 10. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 11. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 12. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:204
 13. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 14. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 15. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 16. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 17. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 18. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 19. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 3 0.0002
94SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (26215,198761,198763,198767,198769,198774,198814,198823,198837,198840,198844,198848)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. _prime_post_caches()
  wp-includes/post.php:7856
 5. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3134
 6. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 7. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 8. FacetWP_Renderer->render()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-renderer.php:204
 9. FacetWP_Request->update_query_vars()
  wp-content/plugins/facetwp/includes/class-request.php:176
 10. do_action_ref_array('pre_get_posts')
  wp-includes/plugin.php:524
 11. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:1805
 12. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 13. WP->query_posts()
  wp-includes/class-wp.php:648
 14. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:775
 15. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: facetwp 428 0.0015
95SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'generate_db_version'
LIMIT 1
 1. get_option('generate_db_version')
  wp-includes/option.php:175
 2. GeneratePress_Theme_Update::init()
  wp-content/themes/generatepress/inc/class-theme-update.php:57
 3. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 4. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 5. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Parent Theme 1 0.0001
96SELECT wp_posts.ID
FROM wp_posts
WHERE 1=1
AND wp_posts.post_type = 'gp_elements'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
ORDER BY wp_posts.post_date ASC
LIMIT 0, 500
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3059
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:56
 5. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 6. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 7. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 69 0.0000
97SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (141)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
98SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (353)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 10 0.0000
99SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (354)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 9 0.0000
100SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (162147)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
101SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (162383)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
102SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (166198)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
103SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (169140)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 5 0.0000
104SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (169344)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
105SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (169653)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
106SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (169654)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
107SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171111)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 5 0.0000
108SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171353)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 9 0.0000
109SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171354)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
110SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171366)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 9 0.0000
111SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171393)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
112SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171490)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
113SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (171968)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
114SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (172470)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
115SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (175198)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
116SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (175415)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
117SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (175417)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 13 0.0000
118SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (175419)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 13 0.0000
119SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (175424)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
120SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (175683)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
121SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (177000)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 5 0.0000
122SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (177634)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
123SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (177671)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0001
124SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (177918)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
125SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (177962)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
126SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (178775)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
127SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (179029)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
128SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190594)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
129SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190595)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
130SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190596)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
131SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190597)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
132SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190598)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
133SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (179571)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
134SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190599)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
135SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190603)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
136SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190605)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
137SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190607)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 13 0.0000
138SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190608)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 8 0.0000
139SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190609)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
140SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190610)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
141SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190611)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
142SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190612)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
143SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191166)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
144SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191499)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
145SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191587)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
146SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191588)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
147SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191590)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
148SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191744)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
149SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191745)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
150SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (191854)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
151SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (192374)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
152SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (194828)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
153SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (195006)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
154SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (195101)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
155SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (195290)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
156SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (195814)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
157SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (196831)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
158SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (197159)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 26 0.0000
159SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (197402)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
160SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198368)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
161SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198418)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 7 0.0000
162SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198830)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 6 0.0000
163SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (205708)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 5 0.0000
164SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (205881)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 5 0.0000
165SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (205888)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. generate_premium_do_elements()
  wp-content/plugins/gp-premium/elements/elements.php:60
 6. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 7. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 8. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: gp-premium 5 0.0000
166SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'wpassetcleanup_global_unload'
LIMIT 1
 1. get_option('wpassetcleanup_global_unload')
  wp-includes/option.php:175
 2. WpAssetCleanUp\Main->getGlobalUnload()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:1473
 3. WpAssetCleanUp\Main->setVarsAfterAnyUpdate()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:615
 4. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 5. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 6. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 1 0.0002
167SELECT term_id, meta_key, meta_value
FROM wp_termmeta
WHERE term_id IN (8835,71,7342,7852,7535)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_termmeta_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:1434
 3. WP_Metadata_Lazyloader->lazyload_term_meta()
  wp-includes/class-wp-metadata-lazyloader.php:140
 4. apply_filters('get_term_metadata')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:632
 6. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 7. get_term_meta()
  wp-includes/taxonomy.php:1391
 8. WpAssetCleanUpPro\LoadExceptions->getLoadExceptionsPageLevelJson()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/classes/LoadExceptions.php:76
 9. apply_filters('wpacu_load_exceptions_page_level_json')
  wp-includes/plugin.php:191
 10. WpAssetCleanUp\Main->getLoadExceptionsPageLevel()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:1412
 11. WpAssetCleanUp\Main->setVarsAfterAnyUpdate()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:636
 12. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 13. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 14. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 20 0.0002
168SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7328
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. RankMath\P\Taxonomy->canonical()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/paper/class-taxonomy.php:105
 6. RankMath\P\Paper->generate_canonical()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/paper/class-paper.php:372
 7. RankMath\P\Paper->get_canonical()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/paper/class-paper.php:354
 8. RankMath\R\Post_Variables->get_url()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php:526
 9. RankMath\R\Post_Variables->setup_post_variables()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php:104
 10. RankMath\R\Manager->setup()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-manager.php:175
 11. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 12. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 13. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0001
169SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198762
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. RankMath\R\Post_Variables->get_post_thumbnail()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php:539
 8. RankMath\R\Post_Variables->setup_post_variables()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php:115
 9. RankMath\R\Manager->setup()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-manager.php:175
 10. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 11. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 12. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0003
170SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198762)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. RankMath\R\Post_Variables->get_post_thumbnail()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php:539
 11. RankMath\R\Post_Variables->setup_post_variables()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php:115
 12. RankMath\R\Manager->setup()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-manager.php:175
 13. do_action_ref_array('wp')
  wp-includes/plugin.php:524
 14. WP->main()
  wp-includes/class-wp.php:787
 15. wp()
  wp-includes/functions.php:1330
Plugin: seo-by-rank-math 3 0.0002
171SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_timeout_global_styles_generatepress_child'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_timeout_global_styles_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('global_styles_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:861
 3. wp_get_global_stylesheet()
  wp-includes/global-styles-and-settings.php:100
 4. wp_enqueue_global_styles()
  wp-includes/script-loader.php:2379
 5. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 7. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
172SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_global_styles_generatepress_child'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_global_styles_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('global_styles_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:871
 3. wp_get_global_stylesheet()
  wp-includes/global-styles-and-settings.php:100
 4. wp_enqueue_global_styles()
  wp-includes/script-loader.php:2379
 5. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 7. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
173SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
WHERE 1=1
AND wp_posts.post_type = 'page'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
ORDER BY wp_posts.post_title ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. sf_get_locations()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:449
 5. sf_get_options()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:413
 6. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:506
 7. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 27 0.0003
174SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (22710,192370,190630,192465,192366,192368,175378,175384,174011,173756,3126,167,198596,179343,3160,173864,3120,179408,164,3217,172408,197211,197387,3158,195272,175391,3146)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. sf_get_locations()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:449
 8. sf_get_options()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:413
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:506
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 817 0.0001
175SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('category')
ORDER BY t.name ASC
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. get_categories()
  wp-includes/category.php:55
 5. sf_get_locations()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:485
 6. sf_get_options()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:413
 7. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:506
 8. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 9. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 10. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 12. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 13. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 14. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 15. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
176SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id IN (1)
 1. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3991
 2. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:813
 3. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 4. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 5. get_categories()
  wp-includes/category.php:55
 6. sf_get_locations()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:485
 7. sf_get_options()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:413
 8. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:506
 9. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 11. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 13. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 14. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 15. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 16. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
177SELECT term_id, meta_key, meta_value
FROM wp_termmeta
WHERE term_id IN (1)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_termmeta_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:1434
 3. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:887
 4. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 5. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 6. get_categories()
  wp-includes/category.php:55
 7. sf_get_locations()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:485
 8. sf_get_options()
  wp-content/plugins/superfly-menu/settings.php:413
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:506
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 10 0.0000
178SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 281
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. wp_get_nav_menu_object()
  wp-includes/nav-menu.php:26
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:688
 5. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 6. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 7. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
179SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (281) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status <> 'trash'
AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft'
AND wp_posts.post_status <> 'negated'
AND wp_posts.post_status <> 'wpca_except'
AND wp_posts.post_status <> 'wpca_or'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 6. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 7. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 166 0.0001
180SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN wp_term_relationships AS tr
ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu')
AND tr.object_id IN (162461, 162462, 166595, 177453, 177454, 177455, 177456, 177457, 177458, 190622, 198529, 198526, 198528, 198525, 198527, 160925, 160986, 160989, 160990, 160947, 160976, 160977, 161001, 161004, 161007, 161008, 161009, 161005, 161006, 161025, 161028, 161027, 161030, 161026, 160992, 160997, 160998, 160999, 160966, 160981, 160982, 160980, 160983, 161036, 161044, 161045, 161047, 161050, 161051, 161046, 161048, 161059, 161063, 161084, 161083, 161086, 161082, 161079, 191477, 161094, 161112, 191475, 161134, 161135, 161136, 161155, 161163, 161184, 192078, 161183, 161164, 161185, 161186, 192079, 161188, 161187, 161165, 161193, 161189, 161190, 161191, 161166, 161198, 161195, 161194, 161199, 192081, 161167, 161205, 161201, 161202, 161204, 161206, 161168, 161208, 161209, 161210, 161214, 161218, 192083, 192082, 161220, 161221, 161222, 171216, 161239, 161243, 161245, 161246, 161247, 161248, 161282, 161289, 161291, 161292, 161293, 161294, 163567, 198106, 198098, 198102, 198099, 161311, 161324, 164061, 192084, 164062, 164063, 164060, 161348, 161341, 161343, 161344, 161345, 161346, 161347, 160978, 161331, 192061, 161351, 161354, 192088, 161350, 192087, 161353, 161352, 161349, 161332, 161356, 161357, 161359, 161335, 161361, 161333, 161334, 161336, 161363, 161385, 161386, 161388, 161389, 192045, 192046, 162463, 162464, 162465)
ORDER BY t.name ASC
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. wp_get_object_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:2248
 5. update_object_term_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:3725
 6. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7468
 7. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 8. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 9. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 10. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 11. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 12. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 13. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 14. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 15. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 16. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 17. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 18. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 19. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 20. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 166 0.0001
181SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (162461,162462,166595,177453,177454,177455,177456,177457,177458,190622,198529,198526,198528,198525,198527,160925,160986,160989,160990,160947,160976,160977,161001,161004,161007,161008,161009,161005,161006,161025,161028,161027,161030,161026,160992,160997,160998,160999,160966,160981,160982,160980,160983,161036,161044,161045,161047,161050,161051,161046,161048,161059,161063,161084,161083,161086,161082,161079,191477,161094,161112,191475,161134,161135,161136,161155,161163,161184,192078,161183,161164,161185,161186,192079,161188,161187,161165,161193,161189,161190,161191,161166,161198,161195,161194,161199,192081,161167,161205,161201,161202,161204,161206,161168,161208,161209,161210,161214,161218,192083,192082,161220,161221,161222,171216,161239,161243,161245,161246,161247,161248,161282,161289,161291,161292,161293,161294,163567,198106,198098,198102,198099,161311,161324,164061,192084,164062,164063,164060,161348,161341,161343,161344,161345,161346,161347,160978,161331,192061,161351,161354,192088,161350,192087,161353,161352,161349,161332,161356,161357,161359,161335,161361,161333,161334,161336,161363,161385,161386,161388,161389,192045,192046,162463,162464,162465)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 2876 0.0004
182SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id IN (7333,7378,7380,7331,7381,7383,7335,7384,7388,7389,7386,7385,7387,7337,7654,7376,7375,7377,7334,7480,7481,7392,7332,7393,7394,7395,7396,7343,7344,7340,7341,7339,7338,7346,7408,7406,7407,7404,7405,8014,7679,7347,8022,7348,7410,7409,7358,7412,8012,7411,7361,7413,7414,8294,7415,7416,7357,7417,7418,7419,7420,7360,7423,7422,7421,7424,8350,7362,7428,7429,7426,7427,7430,7359,7432,7433,7434,7363,8172,8474,7435,7436,7437,8212,7364,7715,7438,7439,7440,7367,7365,7601,7441,7442,7443,7431,7368,8027,8025,8024,8023,8026,7452,7448,7450,7446,7444,7445,7451,7382,7369,8010,7455,7459,8017,7454,8015,7458,7457,7453,7370,7463,7464,7465,7371,7467,7372,7373,7374,7349,7350,7352,7353,8482,8483)
 1. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3991
 2. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:745
 3. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 4. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 5. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 7. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 135 0.0013
183SELECT term_id, meta_key, meta_value
FROM wp_termmeta
WHERE term_id IN (7333,7378,7380,7331,7381,7383,7335,7384,7388,7389,7386,7385,7387,7337,7654,7376,7375,7377,7334,7480,7481,7392,7332,7393,7394,7395,7396,7343,7344,7340,7341,7339,7338,7346,7408,7406,7407,7404,7405,8014,7679,7347,8022,7348,7410,7409,7358,7412,8012,7411,7361,7413,7414,8294,7415,7416,7357,7417,7418,7419,7420,7360,7423,7422,7421,7424,8350,7362,7428,7429,7426,7427,7430,7359,7432,7433,7434,7363,8172,8474,7435,7436,7437,8212,7364,7715,7438,7439,7440,7367,7365,7601,7441,7442,7443,7431,7368,8027,8025,8024,8023,8026,7452,7448,7450,7446,7444,7445,7451,7382,7369,8010,7455,7459,8017,7454,8015,7458,7457,7453,7370,7463,7464,7465,7371,7467,7372,7373,7374,7349,7350,7352,7353,8482,8483)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_termmeta_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:1434
 3. _prime_term_caches()
  wp-includes/taxonomy.php:3996
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:745
 5. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 6. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 7. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 2456 0.0114
184SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7327
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0001
185SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7391
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
186SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7345
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
187SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7329
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
188SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 8349
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
189SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7324
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
190SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7326
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
191SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7323
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
192SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7325
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. get_ancestors()
  wp-includes/taxonomy.php:4867
 4. get_term_link()
  wp-includes/taxonomy.php:4570
 5. wp_setup_nav_menu_item()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 6. array_map()
  wp-includes/nav-menu.php:886
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:750
 8. sfm_get_menus_data()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:287
 9. sfm_scripts()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:562
 10. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 1 0.0000
193SELECT *
FROM wp_wc_tax_rate_classes
ORDER BY name;
 1. WC_Tax::get_tax_rate_classes()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:773
 2. WC_Tax::get_tax_class_slugs()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:798
 3. WC_Product->get_valid_tax_classes()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:937
 4. WC_Product->set_tax_class()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:922
 5. WC_Data->set_props()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-data.php:714
 6. WC_Product_Data_Store_CPT->read_product_data()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/data-stores/class-wc-product-data-store-cpt.php:373
 7. WC_Product_Data_Store_CPT->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/data-stores/class-wc-product-data-store-cpt.php:189
 8. WC_Data_Store->read()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-data-store.php:159
 9. WC_Product->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:138
 10. WC_Product_Simple->__construct()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-product-simple.php:24
 11. WC_Product_Factory->get_product()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-product-factory.php:46
 12. wc_get_product()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:72
 13. generatepress_wc_show_sticky_add_to_cart()
  wp-content/plugins/gp-premium/woocommerce/functions/functions.php:1419
 14. generatepress_wc_scripts()
  wp-content/plugins/gp-premium/woocommerce/functions/functions.php:226
 15. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 16. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 17. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 18. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 19. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 20. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 21. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 22. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 4 0.0000
194SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'site_logo'
LIMIT 1
 1. get_option('site_logo')
  wp-includes/option.php:175
 2. _override_custom_logo_theme_mod()
  wp-includes/blocks/site-logo.php:114
 3. apply_filters('theme_mod_custom_logo')
  wp-includes/plugin.php:191
 4. get_theme_mod()
  wp-includes/theme.php:1020
 5. has_custom_logo()
  wp-includes/general-template.php:1021
 6. get_body_class()
  wp-includes/post-template.php:780
 7. generate_beaver_builder_css()
  wp-content/themes/generatepress/inc/plugin-compat.php:254
 8. do_action('wp_enqueue_scripts')
  wp-includes/plugin.php:476
 9. wp_enqueue_scripts()
  wp-includes/script-loader.php:2156
 10. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 12. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 13. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 14. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 15. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 0 0.0000
195SELECT term_id, meta_key, meta_value
FROM wp_termmeta
WHERE term_id IN (281)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_termmeta_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:1434
 3. WP_Metadata_Lazyloader->lazyload_term_meta()
  wp-includes/class-wp-metadata-lazyloader.php:140
 4. apply_filters('get_term_metadata')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:632
 6. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 7. RankMath\Metadata->__get()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/class-metadata.php:64
 8. RankMath\Metadata->get_metadata()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/class-metadata.php:107
 9. RankMath\Term::get_meta()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/class-term.php:92
 10. RankMath\P\Taxonomy->title()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/paper/class-taxonomy.php:34
 11. RankMath\P\Paper->get_title()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/paper/class-paper.php:156
 12. RankMath\F\Head->title()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:177
 13. apply_filters('pre_get_document_title')
  wp-includes/plugin.php:191
 14. wp_get_document_title()
  wp-includes/general-template.php:1168
 15. _wp_render_title_tag()
  wp-includes/general-template.php:1292
 16. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 17. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 18. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 19. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 20. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 21. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 22. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 23. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 24. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0001
196SELECT *
FROM wp_users
WHERE ID = '1924'
LIMIT 1
 1. WP_User::get_data_by()
  wp-includes/class-wp-user.php:249
 2. get_user_by()
  wp-includes/pluggable.php:105
 3. get_userdata()
  wp-includes/pluggable.php:84
 4. WP_Query->generate_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4489
 5. WP_Query->setup_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4440
 6. WP_Query->reset_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4571
 7. wp_reset_postdata()
  wp-includes/query.php:130
 8. wp_reset_query()
  wp-includes/query.php:115
 9. RankMath\O\OpenGraph->output_tags()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:64
 10. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 11. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 12. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 13. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 14. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 15. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 16. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 17. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 18. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0001
197SELECT user_id, meta_key, meta_value
FROM wp_usermeta
WHERE user_id IN (1924)
ORDER BY umeta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_user_meta()
  wp-includes/user.php:1143
 5. WP_User->get_caps_data()
  wp-includes/class-wp-user.php:899
 6. WP_User->for_site()
  wp-includes/class-wp-user.php:874
 7. WP_User->init()
  wp-includes/class-wp-user.php:177
 8. get_user_by()
  wp-includes/pluggable.php:116
 9. get_userdata()
  wp-includes/pluggable.php:84
 10. WP_Query->generate_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4489
 11. WP_Query->setup_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4440
 12. WP_Query->reset_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4571
 13. wp_reset_postdata()
  wp-includes/query.php:130
 14. wp_reset_query()
  wp-includes/query.php:115
 15. RankMath\O\OpenGraph->output_tags()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:64
 16. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 17. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 18. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 19. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 20. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 21. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 22. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 23. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 24. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 72 0.0000
198SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 22458
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. RankMath\O\Image->add_image_by_id()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:183
 6. RankMath\W\Opengraph->set_opengraph_image()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/woocommerce/class-opengraph.php:107
 7. do_action_ref_array('rank_math/opengraph/facebook/add_additional_images')
  wp-includes/plugin.php:524
 8. RankMath\O\Image->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 9. RankMath\O\Image->set_images()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:325
 10. RankMath\O\Image->__construct()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:81
 11. RankMath\O\Facebook->image()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-facebook.php:266
 12. do_action_ref_array('rank_math/opengraph/facebook')
  wp-includes/plugin.php:524
 13. RankMath\O\OpenGraph->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 14. RankMath\O\OpenGraph->output_tags()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:73
 15. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 16. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 17. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 18. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 19. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 20. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 21. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 22. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 23. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0003
199SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (22458)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. RankMath\O\Image->add_image_by_id()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:183
 9. RankMath\W\Opengraph->set_opengraph_image()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/woocommerce/class-opengraph.php:107
 10. do_action_ref_array('rank_math/opengraph/facebook/add_additional_images')
  wp-includes/plugin.php:524
 11. RankMath\O\Image->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 12. RankMath\O\Image->set_images()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:325
 13. RankMath\O\Image->__construct()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:81
 14. RankMath\O\Facebook->image()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-facebook.php:266
 15. do_action_ref_array('rank_math/opengraph/facebook')
  wp-includes/plugin.php:524
 16. RankMath\O\OpenGraph->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 17. RankMath\O\OpenGraph->output_tags()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:73
 18. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 19. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 20. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 21. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 22. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 23. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 24. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 25. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 26. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 7 0.0003
200SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 177007
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. RankMath\O\Image->add_image_by_id()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:183
 6. RankMath\O\Image->set_images()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:340
 7. RankMath\O\Image->__construct()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:81
 8. RankMath\O\Twitter->image()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-twitter.php:193
 9. do_action_ref_array('rank_math/opengraph/twitter')
  wp-includes/plugin.php:524
 10. RankMath\O\OpenGraph->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 11. RankMath\O\OpenGraph->output_tags()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:73
 12. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 13. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 14. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 15. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 16. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 17. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 18. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 19. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 20. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 1 0.0000
201SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (177007)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. RankMath\O\Image->add_image_by_id()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:183
 9. RankMath\O\Image->set_images()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:340
 10. RankMath\O\Image->__construct()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php:81
 11. RankMath\O\Twitter->image()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-twitter.php:193
 12. do_action_ref_array('rank_math/opengraph/twitter')
  wp-includes/plugin.php:524
 13. RankMath\O\OpenGraph->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 14. RankMath\O\OpenGraph->output_tags()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-opengraph.php:73
 15. do_action_ref_array('rank_math/head')
  wp-includes/plugin.php:524
 16. RankMath\F\Head->do_action()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/traits/class-hooker.php:88
 17. RankMath\F\Head->head()
  wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/frontend/class-head.php:156
 18. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 19. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 20. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 21. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 22. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 23. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: seo-by-rank-math 6 0.0000
202SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'wpassetcleanup_bulk_unload'
LIMIT 1
 1. get_option('wpassetcleanup_bulk_unload')
  wp-includes/option.php:175
 2. WpAssetCleanUp\Main->getBulkUnload()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:1497
 3. WpAssetCleanUpPro\MainPro->getBulkUnloads()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/classes/MainPro.php:306
 4. apply_filters('wpacu_pro_get_bulk_unloads')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. WpAssetCleanUpPro\MainPro->filterAssetsUnloadList()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/classes/MainPro.php:1362
 6. WpAssetCleanUpPro\MainPro->filterAssets()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/pro/classes/MainPro.php:478
 7. apply_filters('wpacu_filter_styles_list_unload')
  wp-includes/plugin.php:191
 8. WpAssetCleanUp\Main->filterStyles()
  wp-content/plugins/wp-asset-clean-up-pro/classes/Main.php:809
 9. do_action('wp_print_styles')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_print_styles()
  wp-includes/functions.wp-styles.php:57
 11. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 13. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 14. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 15. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 16. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: wp-asset-clean-up-pro 1 0.0002
203SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (281) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. sfm_main_html_template()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:472
 7. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: superfly-menu 166 0.0001
204SELECT p.ID, p.post_parent, p.post_status
FROM wp_posts p
LEFT JOIN wp_postmeta ct
ON ct.post_id = p.ID
AND ct.meta_key = '_ca_taxonomy'
WHERE (ct.meta_value IS NULL
OR ct.meta_value IN ('-1','product_cat'))
AND p.post_type = 'condition_group'
AND p.post_status IN ('publish','wpca_or','wpca_except')
AND p.menu_order >= 1
 1. WPCACore::get_conditions()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:489
 2. WPCACore::get_posts()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:588
 3. CAS_Sidebar_Manager->replace_sidebar()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/sidebar.php:427
 4. apply_filters('sidebars_widgets')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. wp_get_sidebars_widgets()
  wp-includes/widgets.php:1039
 6. dynamic_sidebar('sf_sidebar_widget_area')
  wp-includes/widgets.php:702
 7. sfm_main_html_template()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:472
 8. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 9. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 10. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 11. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 12. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: content-aware-sidebars 28 0.0001
205SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (197648,197652,197654,197656,197659,197661,197669,197671,197673,197675,197677,197678,197681,197682,197685,197687,197689,197693,197695,197697,197699,197702,197704,197707,197708,197710,198110,198111)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. WPCACore::get_conditions()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:519
 3. WPCACore::get_posts()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:588
 4. CAS_Sidebar_Manager->replace_sidebar()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/sidebar.php:427
 5. apply_filters('sidebars_widgets')
  wp-includes/plugin.php:191
 6. wp_get_sidebars_widgets()
  wp-includes/widgets.php:1039
 7. dynamic_sidebar('sf_sidebar_widget_area')
  wp-includes/widgets.php:702
 8. sfm_main_html_template()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:472
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: content-aware-sidebars 28 0.0000
206SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN wp_term_relationships AS tr
ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'product_cat', 'product_tag', 'product_shipping_class', 'sofianostag')
AND tr.object_id IN (197685, 197687, 197689, 197693, 197695, 197697, 197699, 197702, 197704, 197707, 197708, 197710, 198110, 198111)
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. wp_get_object_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:2248
 5. WPCAModule_taxonomy->filter_excluded_context()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/module/taxonomy.php:172
 6. WPCACore::get_conditions()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:526
 7. WPCACore::get_posts()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:588
 8. CAS_Sidebar_Manager->replace_sidebar()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/sidebar.php:427
 9. apply_filters('sidebars_widgets')
  wp-includes/plugin.php:191
 10. wp_get_sidebars_widgets()
  wp-includes/widgets.php:1039
 11. dynamic_sidebar('sf_sidebar_widget_area')
  wp-includes/widgets.php:702
 12. sfm_main_html_template()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:472
 13. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 14. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 15. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 16. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 17. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 18. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: content-aware-sidebars 13 0.0000
207SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
WHERE 1=1
AND wp_posts.ID IN (197651,197653,197672,197674,197668,197670,197686,197709)
AND wp_posts.post_type = 'sidebar'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. WP_Query->__construct()
  wp-includes/class-wp-query.php:3718
 4. WPCACore::get_posts()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/lib/wp-content-aware-engine/core.php:610
 5. CAS_Sidebar_Manager->replace_sidebar()
  wp-content/plugins/content-aware-sidebars/sidebar.php:427
 6. apply_filters('sidebars_widgets')
  wp-includes/plugin.php:191
 7. wp_get_sidebars_widgets()
  wp-includes/widgets.php:1039
 8. dynamic_sidebar('sf_sidebar_widget_area')
  wp-includes/widgets.php:702
 9. sfm_main_html_template()
  wp-content/plugins/superfly-menu/main.php:472
 10. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 12. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 13. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 14. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 15. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: content-aware-sidebars 8 0.0004
208SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7985
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. wp_get_nav_menu_object()
  wp-includes/nav-menu.php:26
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:688
 5. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Global_Site_Navigation_Element::render()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/schema/global/class-bsf-aiosrs-pro-schema-global-site-navigation-element.php:32
 6. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Template::get_global_schema()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php:496
 7. BSF_AIOSRS_Pro_Markup::global_schema_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:452
 8. BSF_AIOSRS_Pro_Markup->global_schemas_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:489
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: wp-schema-pro 1 0.0001
209SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7985) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Global_Site_Navigation_Element::render()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/schema/global/class-bsf-aiosrs-pro-schema-global-site-navigation-element.php:32
 6. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Template::get_global_schema()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php:496
 7. BSF_AIOSRS_Pro_Markup::global_schema_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:452
 8. BSF_AIOSRS_Pro_Markup->global_schemas_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:489
 9. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: wp-schema-pro 11 0.0000
210SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN wp_term_relationships AS tr
ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu')
AND tr.object_id IN (170031, 162326, 162327, 162328, 177460, 162329, 162330, 162331, 163568, 162332, 162333)
ORDER BY t.name ASC
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. wp_get_object_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:2248
 5. update_object_term_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:3725
 6. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7468
 7. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 8. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 9. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 10. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 11. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Global_Site_Navigation_Element::render()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/schema/global/class-bsf-aiosrs-pro-schema-global-site-navigation-element.php:32
 12. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Template::get_global_schema()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php:496
 13. BSF_AIOSRS_Pro_Markup::global_schema_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:452
 14. BSF_AIOSRS_Pro_Markup->global_schemas_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:489
 15. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 16. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 17. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 18. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 19. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 20. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: wp-schema-pro 11 0.0000
211SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (170031,162326,162327,162328,177460,162329,162330,162331,163568,162332,162333)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 8. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Global_Site_Navigation_Element::render()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/schema/global/class-bsf-aiosrs-pro-schema-global-site-navigation-element.php:32
 9. BSF_AIOSRS_Pro_Schema_Template::get_global_schema()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php:496
 10. BSF_AIOSRS_Pro_Markup::global_schema_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:452
 11. BSF_AIOSRS_Pro_Markup->global_schemas_markup()
  wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-markup.php:489
 12. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 13. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: wp-schema-pro 132 0.0001
212SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'generateblocks'
LIMIT 1
 1. get_option('generateblocks')
  wp-includes/option.php:175
 2. generateblocks_get_option()
  wp-content/plugins/generateblocks/includes/functions.php:472
 3. generateblocks_set_css_print_method()
  wp-content/plugins/generateblocks/includes/general.php:201
 4. apply_filters('generateblocks_css_print_method')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. GenerateBlocks_Enqueue_CSS->mode()
  wp-content/plugins/generateblocks/includes/class-enqueue-css.php:82
 6. GenerateBlocks_Enqueue_CSS->print_inline_css()
  wp-content/plugins/generateblocks/includes/class-enqueue-css.php:140
 7. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: generateblocks 0 0.0001
213SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198346
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image_url()
  wp-includes/media.php:1132
 8. get_site_icon_url()
  wp-includes/general-template.php:961
 9. has_site_icon()
  wp-includes/general-template.php:1002
 10. wp_site_icon()
  wp-includes/general-template.php:3259
 11. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 13. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 14. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 15. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 16. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
214SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198346)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image_url()
  wp-includes/media.php:1132
 11. get_site_icon_url()
  wp-includes/general-template.php:961
 12. has_site_icon()
  wp-includes/general-template.php:1002
 13. wp_site_icon()
  wp-includes/general-template.php:3259
 14. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 16. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 17. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 18. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 19. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0000
215SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 164339
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_get_custom_css_post()
  wp-includes/theme.php:1910
 4. wp_get_custom_css()
  wp-includes/theme.php:1947
 5. wp_custom_css_cb()
  wp-includes/theme.php:1867
 6. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 7. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 8. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 9. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 10. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 11. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0001
216SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'https_migration_required'
LIMIT 1
 1. get_option('https_migration_required')
  wp-includes/option.php:175
 2. wp_should_replace_insecure_home_url()
  wp-includes/https-migration.php:22
 3. wp_replace_insecure_home_url()
  wp-includes/https-migration.php:52
 4. apply_filters('wp_get_custom_css')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. wp_get_custom_css()
  wp-includes/theme.php:1960
 6. wp_custom_css_cb()
  wp-includes/theme.php:1867
 7. do_action('wp_head')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. wp_head()
  wp-includes/general-template.php:3042
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 0 0.0000
217SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_timeout_global_styles_svg_filters_generatepress_child'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_timeout_global_styles_svg_filters_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('global_styles_svg_filters_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:861
 3. wp_get_global_styles_svg_filters()
  wp-includes/global-styles-and-settings.php:172
 4. wp_global_styles_render_svg_filters()
  wp-includes/script-loader.php:2412
 5. do_action('wp_body_open')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 7. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 8. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 9. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 0 0.0001
218SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_global_styles_svg_filters_generatepress_child'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_global_styles_svg_filters_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('global_styles_svg_filters_generatepress_child')
  wp-includes/option.php:871
 3. wp_get_global_styles_svg_filters()
  wp-includes/global-styles-and-settings.php:172
 4. wp_global_styles_render_svg_filters()
  wp-includes/script-loader.php:2412
 5. do_action('wp_body_open')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 7. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 8. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 9. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
219SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7980
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. wp_get_nav_menu_object()
  wp-includes/nav-menu.php:26
 4. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:130
 5. generate_secondary_navigation_position()
  wp-content/plugins/gp-premium/secondary-nav/functions/functions.php:752
 6. generate_add_secondary_navigation_float_right()
  wp-content/plugins/gp-premium/secondary-nav/functions/functions.php:535
 7. do_action('generate_before_header_content')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. generate_construct_header()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:29
 9. do_action('generate_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 11. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 12. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: gp-premium 1 0.0000
220SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7980) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. generate_secondary_navigation_position()
  wp-content/plugins/gp-premium/secondary-nav/functions/functions.php:752
 7. generate_add_secondary_navigation_float_right()
  wp-content/plugins/gp-premium/secondary-nav/functions/functions.php:535
 8. do_action('generate_before_header_content')
  wp-includes/plugin.php:476
 9. generate_construct_header()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:29
 10. do_action('generate_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: gp-premium 9 0.0000
221SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (162316,162298,171728,171676,171670,171671,171690,171673,162299)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 8. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 9. generate_secondary_navigation_position()
  wp-content/plugins/gp-premium/secondary-nav/functions/functions.php:752
 10. generate_add_secondary_navigation_float_right()
  wp-content/plugins/gp-premium/secondary-nav/functions/functions.php:535
 11. do_action('generate_before_header_content')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. generate_construct_header()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:29
 13. do_action('generate_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: gp-premium 85 0.0000
222SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 178624
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. generate_construct_logo()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:91
 8. generate_header_items()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:78
 9. generate_construct_header()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:33
 10. do_action('generate_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 12. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 13. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0001
223SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (178624)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. generate_construct_logo()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:91
 11. generate_header_items()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:78
 12. generate_construct_header()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/header.php:33
 13. do_action('generate_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 14. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 15. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 16. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 6 0.0000
224SELECT post_id, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE meta_key = '_wp_attached_file'
AND meta_value = '2021/05/sof-logo-small.svg'
 1. attachment_url_to_postid()
  wp-includes/media.php:5015
 2. generate_menu_plus_mobile_header_logo()
  wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/generate-menu-plus.php:1512
 3. do_action('generate_inside_mobile_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 4. generate_menu_plus_mobile_header()
  wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/generate-menu-plus.php:1044
 5. do_action('generate_after_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 6. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 7. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 8. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 9. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: gp-premium 1 0.0000
225SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (190566)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. wp_get_attachment_metadata()
  wp-includes/post.php:6537
 6. generate_menu_plus_mobile_header_logo()
  wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/generate-menu-plus.php:1517
 7. do_action('generate_inside_mobile_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. generate_menu_plus_mobile_header()
  wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/generate-menu-plus.php:1044
 9. do_action('generate_after_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 11. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 12. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: gp-premium 4 0.0000
226SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7985) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. generate_menu_plus_mobile_header()
  wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/generate-menu-plus.php:1102
 7. do_action('generate_after_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 8. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 9. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 10. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 11. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: gp-premium 11 0.0001
227SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7985) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. generate_navigation_position()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/navigation.php:81
 7. generate_add_navigation_after_header()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/navigation.php:221
 8. do_action('generate_after_header')
  wp-includes/plugin.php:476
 9. load_template('wp-content/themes/generatepress/header.php')
  wp-includes/template.php:770
 10. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 11. get_header('shop')
  wp-includes/general-template.php:48
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 11 0.0001
228SELECT term_id, meta_key, meta_value
FROM wp_termmeta
WHERE term_id IN (7985)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_termmeta_cache()
  wp-includes/taxonomy.php:1434
 3. WP_Metadata_Lazyloader->lazyload_term_meta()
  wp-includes/class-wp-metadata-lazyloader.php:140
 4. apply_filters('get_term_metadata')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:632
 6. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 7. get_term_meta()
  wp-includes/taxonomy.php:1391
 8. woocommerce_get_loop_display_mode()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2403
 9. woocommerce_maybe_show_product_subcategories()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2443
 10. msc_product_loop_start()
  wp-content/themes/generatepress_child/functions.php:1089
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
229SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_term_counts'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_timeout_wc_term_counts')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('wc_term_counts')
  wp-includes/option.php:861
 3. wc_change_term_counts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-term-functions.php:531
 4. apply_filters('get_terms')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1334
 6. get_categories()
  wp-includes/category.php:55
 7. woocommerce_get_product_subcategories()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2594
 8. woocommerce_get_loop_display_mode()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2418
 9. woocommerce_maybe_show_product_subcategories()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2443
 10. msc_product_loop_start()
  wp-content/themes/generatepress_child/functions.php:1089
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
230SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = '_transient_wc_term_counts'
LIMIT 1
 1. get_option('_transient_wc_term_counts')
  wp-includes/option.php:175
 2. get_transient('wc_term_counts')
  wp-includes/option.php:871
 3. wc_change_term_counts()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-term-functions.php:531
 4. apply_filters('get_terms')
  wp-includes/plugin.php:191
 5. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1334
 6. get_categories()
  wp-includes/category.php:55
 7. woocommerce_get_product_subcategories()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2594
 8. woocommerce_get_loop_display_mode()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2418
 9. woocommerce_maybe_show_product_subcategories()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:2443
 10. msc_product_loop_start()
  wp-content/themes/generatepress_child/functions.php:1089
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
231SELECT option_value
FROM wp_options
WHERE option_name = 'woocommerce_enable_review_rating'
LIMIT 1
 1. get_option('woocommerce_enable_review_rating')
  wp-includes/option.php:175
 2. wc_review_ratings_enabled()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php:442
 3. woocommerce_catalog_ordering()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1482
 4. do_action('woocommerce_before_shop_loop')
  wp-includes/plugin.php:476
 5. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0003
232SELECT tax_rate_id, location_code
FROM wp_woocommerce_tax_rate_locations
WHERE location_type = 'postcode'
AND location_code LIKE '%...%';
 1. WC_Tax::get_matched_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:361
 2. WC_Tax::find_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:248
 3. WC_Tax::get_rates_from_location()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:509
 4. WC_Tax::get_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:484
 5. wc_get_price_including_tax()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1015
 6. wc_get_price_to_display()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1128
 7. WC_Product->get_price_html()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1869
 8. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
 9. woocommerce_template_loop_price()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1377
 10. do_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 12. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 0 0.0001
233SELECT tax_rates.*, COUNT( locations.location_id ) as postcode_count, COUNT( locations2.location_id ) as city_count
FROM wp_woocommerce_tax_rates as tax_rates
LEFT OUTER JOIN wp_woocommerce_tax_rate_locations as locations
ON tax_rates.tax_rate_id = locations.tax_rate_id
LEFT OUTER JOIN wp_woocommerce_tax_rate_locations as locations2
ON tax_rates.tax_rate_id = locations2.tax_rate_id
WHERE 1=1
AND tax_rate_country IN ( 'GR', '' )
AND tax_rate_state IN ( 'I', '' )
AND tax_rate_class = ''
AND ( ( locations.location_type IS NULL )
OR ( locations.location_type = 'postcode'
AND locations.location_code IN ('','*')
AND ( ( locations2.location_type = 'city'
AND locations2.location_code = '' )
OR NOT EXISTS (
SELECT sub.tax_rate_id
FROM wp_woocommerce_tax_rate_locations as sub
WHERE sub.location_type = 'city'
AND sub.tax_rate_id = tax_rates.tax_rate_id ) ) )
OR ( locations.location_type = 'city'
AND locations.location_code = ''
AND NOT EXISTS (
SELECT sub.tax_rate_id
FROM wp_woocommerce_tax_rate_locations as sub
WHERE sub.location_type = 'postcode'
AND sub.tax_rate_id = tax_rates.tax_rate_id ) ) )
GROUP BY tax_rates.tax_rate_id
ORDER BY tax_rates.tax_rate_priority
 1. WC_Tax::get_matched_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:415
 2. WC_Tax::find_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:248
 3. WC_Tax::get_rates_from_location()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:509
 4. WC_Tax::get_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:484
 5. wc_get_price_including_tax()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1015
 6. wc_get_price_to_display()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1128
 7. WC_Product->get_price_html()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1869
 8. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
 9. woocommerce_template_loop_price()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1377
 10. do_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 11. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 12. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
234SELECT tax_rate_id, location_code
FROM wp_woocommerce_tax_rate_locations
WHERE location_type = 'postcode'
AND location_code LIKE '%...%';
 1. WC_Tax::get_matched_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:361
 2. WC_Tax::find_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:248
 3. WC_Tax::get_base_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:532
 4. wc_get_price_including_tax()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1016
 5. wc_get_price_to_display()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1128
 6. WC_Product->get_price_html()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1869
 7. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
 8. woocommerce_template_loop_price()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1377
 9. do_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 11. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 0 0.0000
235SHOW FULL COLUMNS
FROM `wp_woocommerce_tax_rates`
 1. WC_Tax::get_matched_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:415
 2. WC_Tax::find_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:248
 3. WC_Tax::get_base_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:532
 4. wc_get_price_including_tax()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1016
 5. wc_get_price_to_display()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1128
 6. WC_Product->get_price_html()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1869
 7. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
 8. woocommerce_template_loop_price()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1377
 9. do_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 11. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 10 0.0007
236SELECT tax_rates.*, COUNT( locations.location_id ) as postcode_count, COUNT( locations2.location_id ) as city_count
FROM wp_woocommerce_tax_rates as tax_rates
LEFT OUTER JOIN wp_woocommerce_tax_rate_locations as locations
ON tax_rates.tax_rate_id = locations.tax_rate_id
LEFT OUTER JOIN wp_woocommerce_tax_rate_locations as locations2
ON tax_rates.tax_rate_id = locations2.tax_rate_id
WHERE 1=1
AND tax_rate_country IN ( 'GR', '' )
AND tax_rate_state IN ( 'I', '' )
AND tax_rate_class = ''
AND ( ( locations.location_type IS NULL )
OR ( locations.location_type = 'postcode'
AND locations.location_code IN ('15342','15342*','1534*','153*','15*','1*','*')
AND ( ( locations2.location_type = 'city'
AND locations2.location_code = 'Αγία Παρασκευή' )
OR NOT EXISTS (
SELECT sub.tax_rate_id
FROM wp_woocommerce_tax_rate_locations as sub
WHERE sub.location_type = 'city'
AND sub.tax_rate_id = tax_rates.tax_rate_id ) ) )
OR ( locations.location_type = 'city'
AND locations.location_code = 'Αγία Παρασκευή'
AND NOT EXISTS (
SELECT sub.tax_rate_id
FROM wp_woocommerce_tax_rate_locations as sub
WHERE sub.location_type = 'postcode'
AND sub.tax_rate_id = tax_rates.tax_rate_id ) ) )
GROUP BY tax_rates.tax_rate_id
ORDER BY tax_rates.tax_rate_priority
 1. WC_Tax::get_matched_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:415
 2. WC_Tax::find_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:248
 3. WC_Tax::get_base_tax_rates()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-tax.php:532
 4. wc_get_price_including_tax()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1016
 5. wc_get_price_to_display()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php:1128
 6. WC_Product->get_price_html()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1869
 7. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
 8. woocommerce_template_loop_price()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1377
 9. do_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 11. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 12. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
237SELECT t.term_id
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class')
AND t.slug IN ('default')
LIMIT 1
 1. WP_Term_Query->get_terms()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:805
 2. WP_Term_Query->query()
  wp-includes/class-wp-term-query.php:307
 3. get_terms()
  wp-includes/taxonomy.php:1312
 4. get_term_by()
  wp-includes/taxonomy.php:1099
 5. display_product_shipping_class()
  wp-content/themes/generatepress_child/functions.php:1165
 6. do_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 7. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 8. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 9. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
238SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198764
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
239SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198764)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0002
240SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198839
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
241SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198839)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 4 0.0001
242SELECT *
FROM wp_users
WHERE ID = '140'
LIMIT 1
 1. WP_User::get_data_by()
  wp-includes/class-wp-user.php:249
 2. get_user_by()
  wp-includes/pluggable.php:105
 3. get_userdata()
  wp-includes/pluggable.php:84
 4. WP_Query->generate_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4489
 5. WP_Query->setup_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4440
 6. WP_Query->the_post()
  wp-includes/class-wp-query.php:3451
 7. the_post()
  wp-includes/query.php:979
 8. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
243SELECT user_id, meta_key, meta_value
FROM wp_usermeta
WHERE user_id IN (140)
ORDER BY umeta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_user_meta()
  wp-includes/user.php:1143
 5. WP_User->get_caps_data()
  wp-includes/class-wp-user.php:899
 6. WP_User->for_site()
  wp-includes/class-wp-user.php:874
 7. WP_User->init()
  wp-includes/class-wp-user.php:177
 8. get_user_by()
  wp-includes/pluggable.php:116
 9. get_userdata()
  wp-includes/pluggable.php:84
 10. WP_Query->generate_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4489
 11. WP_Query->setup_postdata()
  wp-includes/class-wp-query.php:4440
 12. WP_Query->the_post()
  wp-includes/class-wp-query.php:3451
 13. the_post()
  wp-includes/query.php:979
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 184 0.0001
244SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 26216
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
245SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (26216)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 8 0.0000
246SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198841
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
247SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198841)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
248SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198768
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
249SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198768)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
250SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198824
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
251SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198824)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
252SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198770
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0001
253SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198770)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
254SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198845
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
255SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198845)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
256SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198815
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0001
257SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198815)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
258SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 198778
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0001
259SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (198778)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0001
260SELECT *
FROM wp_posts
WHERE ID = 208352
LIMIT 1
 1. WP_Post::get_instance()
  wp-includes/class-wp-post.php:242
 2. get_post()
  wp-includes/post.php:1007
 3. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6795
 4. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 5. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 6. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 7. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 8. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 9. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 10. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 11. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 13. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 14. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0002
261SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (208352)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. get_metadata_raw()
  wp-includes/meta.php:644
 3. get_metadata()
  wp-includes/meta.php:571
 4. get_post_meta()
  wp-includes/post.php:2485
 5. get_attached_file()
  wp-includes/post.php:724
 6. wp_attachment_is()
  wp-includes/post.php:6801
 7. wp_attachment_is_image()
  wp-includes/post.php:6854
 8. image_downsize()
  wp-includes/media.php:192
 9. wp_get_attachment_image_src()
  wp-includes/media.php:954
 10. wp_get_attachment_image()
  wp-includes/media.php:1029
 11. WC_Product->get_image()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php:1958
 12. woocommerce_get_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1422
 13. woocommerce_template_loop_product_thumbnail()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php:1368
 14. do_action('woocommerce_before_shop_loop_item_title')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/plugins/woocommerce/templates/content-product.php')
  wp-includes/template.php:772
 16. wc_get_template_part()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:284
 17. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 3 0.0002
262SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7981
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. wp_get_nav_menu_object()
  wp-includes/nav-menu.php:26
 4. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:44
 5. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 6. dynamic_sidebar('footer-2')
  wp-includes/widgets.php:835
 7. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 8. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:175
 9. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 11. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 12. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0001
263SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7981) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:109
 7. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 8. dynamic_sidebar('footer-2')
  wp-includes/widgets.php:835
 9. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 10. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:175
 11. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 13. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 14. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 15. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 5 0.0000
264SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (161719,161720,161721,190757,197312)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 8. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 9. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:109
 10. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 11. dynamic_sidebar('footer-2')
  wp-includes/widgets.php:835
 12. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 13. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:175
 14. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 16. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 17. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 18. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 55 0.0000
265SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 7983
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. wp_get_nav_menu_object()
  wp-includes/nav-menu.php:26
 4. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:44
 5. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 6. dynamic_sidebar('footer-3')
  wp-includes/widgets.php:835
 7. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 8. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:179
 9. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 11. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 12. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
266SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7983) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:109
 7. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 8. dynamic_sidebar('footer-3')
  wp-includes/widgets.php:835
 9. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 10. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:179
 11. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 12. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 13. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 14. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 15. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 4 0.0000
267SELECT post_id, meta_key, meta_value
FROM wp_postmeta
WHERE post_id IN (162283,162286,162288,172652)
ORDER BY meta_id ASC
 1. update_meta_cache()
  wp-includes/meta.php:1172
 2. update_postmeta_cache()
  wp-includes/post.php:7490
 3. update_post_caches()
  wp-includes/post.php:7473
 4. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3333
 5. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 6. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 7. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 8. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 9. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:109
 10. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 11. dynamic_sidebar('footer-3')
  wp-includes/widgets.php:835
 12. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 13. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:179
 14. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 15. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 16. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 17. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 18. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 44 0.0000
268SELECT t.*, tt.*
FROM wp_terms AS t
INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt
ON t.term_id = tt.term_id
WHERE t.term_id = 8490
 1. WP_Term::get_instance()
  wp-includes/class-wp-term.php:131
 2. get_term()
  wp-includes/taxonomy.php:951
 3. wp_get_nav_menu_object()
  wp-includes/nav-menu.php:26
 4. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php:44
 5. WP_Widget->display_callback()
  wp-includes/class-wp-widget.php:393
 6. dynamic_sidebar('footer-4')
  wp-includes/widgets.php:835
 7. generate_do_footer_widget()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:120
 8. generate_construct_footer_widgets()
  wp-content/themes/generatepress/inc/structure/footer.php:183
 9. do_action('generate_footer')
  wp-includes/plugin.php:476
 10. load_template('wp-content/themes/generatepress/footer.php')
  wp-includes/template.php:770
 11. locate_template()
  wp-includes/template.php:716
 12. get_footer('shop')
  wp-includes/general-template.php:92
 13. wc_get_template()
  wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php:345
Plugin: woocommerce 1 0.0000
269SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts
LEFT JOIN wp_term_relationships
ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)
WHERE 1=1
AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8490) )
AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item'
AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.menu_order ASC
 1. WP_Query->get_posts()
  wp-includes/class-wp-query.php:3139
 2. WP_Query->query()
  wp-includes/class-wp-query.php:3586
 3. get_posts()
  wp-includes/post.php:2410
 4. wp_get_nav_menu_items()
  wp-includes/nav-menu.php:718
 5. wp_nav_menu()
  wp-includes/nav-menu-template.php:151
 6. WP_Nav_Menu_Widget->widget()
  wp-i